واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 353
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
officer in charge, officer in duty
to devulge, to disclose, to reveal
assumption, declaration, legal process, litigation, pleading for justice, pretention, suit
to actionize, to bring (an action against), to file (lodge) a lawsuit, to implead, to litigate, to lodge a complaint againat, to plead fo justice, to produce a lawsuit, to set up, to sue
to adduce (an argrment or reason)
security actions, security measures
security actions necessitating the deprivation of freedom
security measures necessitating limitation of freedom
assumpsit, bondage, undertaking
circumstantial evidence
circumstantial evidence, cricumstantiate