واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور





a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 62
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Heterodyne - frequency

فرکانسی که از مجموع یا تفاضل دو موج در مدار "هترودین" به وجود می‌آید.


Hexadecimal

اعداد در پایه شانزده


یک سیستم ترتیب سوئیچینگ در شبکه مخابراتی که معمولاً به پنج سطح تقسیم می‌شود.


High - pass filter

یک شبکه الکتریکی که همه فرکانسهای بالاتر از حد معینی را عبور می‌دهد و در تمام فرکانسهای پایین، تضعیف ایجاد می‌شود.


High - usage group

گروهی ترانک که مسیر مستقیم بین دو نقطه را در تمام مدت زمان حداکثر ترافیک را داشته باشد.


High definition

وضوح، روشنی، شباهنگ کامل تصویر با مقایسه با نمونه اصلی در تلویزیون یا دستگاه‌های انتقال و کپیه تصاویر.


High fidelity

وفاداری زیاد و دقت کار تقویت کننده‌ها، گیرنده‌های رادیوئی و وسایل صوتی، انتقال دریافت و تقویت بدون اعوجاج امواج صوتی (20 تا 20000 هرتز).


High frequency (HF)

فرکانسهای رادیوئی بین 3 تا 30 مگا سیکل در ثانیه.


زبانی که در آن دستورالعمل ها و عبارتها به زبان متعارفی نزدیک است و در این زبان هر دستورالعمل برنامه‌ای معادل یک یا چند دستورالعمل ماشین است.


High level r.f.signal

امواج رادیوئی با توان کافی برای بکار انداختن کلیدهای لامپی نظیر TR و ATR.


Hit

قوه محرکه پارازیت که دارای پریودی حدود یک میلیونیم ثانیه است.


نگاهداشتن دستگاهی که در حال کار کردن است.


Holding time

مدت زمانی که یک دستگاه عملی را انجام دهد.


Hollerith card

کارت منگنه 80 ستونی منسوب به دکتر هرمان هلریت که اولین ماشین تفکیک و شمارش و ماشین منگنه را ساخت.


بازگشت با حالت عادی دستگاه بدون کار.


Home address

نشانی یک شیار یا یک استوانه فرضی در دیسک مغناطیسی.


Hook switch

کلید چنگکی که گوشی تلفن به قلاب آن آویزان می‌شود.


محلی در دستگاه کارت خوان یا دستگاه ردیف کن کامپیوتر که کارتهای منگنه را برای اجرا در آن قرار می دهند.


Horizontal polarization

پلاریزاسیون موج بطوری که بردار نماینده میدان الکتریکی آن موازی با سطح افق باشد.


Horn - antenna

نوعی آنتن هدایت کننده برای امواج بسیار ریز (میکرو ویو).


House keeping

بخشی از برنامه کامپیوتر که خودبخود نقشی در حل یک مسئله یا پرورش اطلاعات ندارد و تنها برای ایجاد شرایط مطلوب در ورود و خروج اطلاعات یا پاک کردن تمام یا قسمتی از حافظه از محتویات قبلی خود بکار می رود.


دستگاهی که جهت جلب توجه مشترکی که گوشی تلفن را در جای خود قرار نداده بکار می رود.


صداهای پارازیت با فرکانس کم که غالباً بعلت تغییر جهت مغناطیس در آهن ترانسفورماتورها و ماشین‌های الکتریکی یا ضربانهای جریان یکسو شده در رادیو تولید می‌شود.


ساخته شدن وسیله‌ای از چندین قطعه مختلف نظیر سیم پیچ هایبرید که خود از ترکیب چند سیم پیچ بوجود آمده است.


ترکیبی از کامپیوترهای رقمی و قیاسی. در یک کامپیوتر ترکیبی، مدارها و مبدلهایی برای تبدیل کمیت های پیوسته به ناپیوسته یا برعکس وجود دارد، به تناسب نیاز، برخی از واحدهای یک کامپیوتر رقمی به واحدهایی از کامپیوتر قیاسی پیوند خورده است. کاربرد این کامپیوتر بیشتر در زمینه های علمی و صنعتی است.


دستگاهی است برای تبدیل سیستم دو سیمی به چهارسیمی یا بالعکس.


دستگاهی برای اندازه‌گیری وزن مخصوص (چگالی) مایعات.