واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 55
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Gain

بهره تقویت، نسبت توان سیگنال خروجی به توان سیگنال ورودی که معمولاً بر حسب db بیان می‌شود.


Galactic

مربوط به فضای خارج از جو زمین.


وسیله‌ای که برای نشان دادن و یا اندازه‌گیری مقادیر کم جریان بکار می‌رود.


Gamma

میزان یا درجه اختلاف رنگ یا شدت نور در عکاسی ـ شیب خط افقی در لامپ تصویر تلویزیون.


شعاع‌هایی که به صورت امواج خیلی کوتاه از عناصر رادیو اکتیو منتشر می‌شوند.


Gang switch

یک یا چند کلید که در یک جعبه قرار گرفته و دسته مشترکی برای قطع و وصل دارند.


1- فضای بین دو نقطه یا بیشتر.

2- فاصله بین دو رکورد یا دو گروه روی واسطه‌ها.


Gap coding

ارتباط یا مخابره در کشتیرانی به صورت علائم تلگرافی.


Gap maser

نوعی تقویت کننده میکروویو (Maser) که امواج متشعشع آن در ملکولهای گاز تأثیر می‌کنند.


Gas moise

امواجی که بر اثر ایونیزاسیون اتفاقی گازهای محتوی لامپهای الکترونی تولید می‌شوند.


آزاد شدن گاز از یک یا چند الکترود هنگام تجزیه الکتریکی.


Gate (Logic , Gate)

مدارهای دیجیتال که اساس کار بسیاری از دستگاههای پیچیده الکترونیکی است که براساس شمارش کار می‌‌کنند از واحدهایی استفاده می‌کنند که گیت لوژیک نامیده می‌شوند. از ترکیب گیت‌های کوچک مدارهای بزرگتر ساخته می‌شوند و مجموع چندین گیت در یک محفظه را مدارهای یکپارچه IC می‌نامند.


ابزاری که نیروی کشش فنرها یا فشار اتصالات را بر حسب گرم اندازه‌گیری می‌کند.


انگاره‌ای که می‌توان بر حسب احتیاج وظایف مختلفی را به آن محول نمود.


Generator

دستگاهی که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند.


ژنراتور چرخشی یا ترانزیستوری که تن‌های شماره‌گیری و اشغال را به یک مرکز تلفن تهیه می‌کند.


Geometric Distortion

اعوجاج خطوط مولد تصویر در تلویزیون.


عنصر شبه فلز کریستالی که بعنوان نیمه هادی در ترانزیستور بکار می‌رود.


یک یکسو کننده نیمه هادی که جهت یک سو کردن از ژرمانیوم استفاده می کنند.


Giga

پیشوندی که نماینده هزار میلیون (یک بلیون) یا 109 است.


Gigahertz (GHZ)

هزار میلیون هرتز یا 109 سیکل در ثانیه 


Glare

مسدود کردن مکالمه دو مشترک که بطور همزمان با یکدیگر صحبت می کنند.


Glow microphone

میکروفونی که امواج صوتی را به تخلیه الکتریکی در گازها تبدیل می کند.


فلز گرانبهائی که گاهی برای اتصالات در الکترونیک بکار برده می‌شود.


ابزاری که با آن فاصله بین دو سطح اتصالی را تعیین و تنظیم می‌کنند.


مرتب یا دوباره مرتب کردن تعدادی از سلکتورها که در آن تعداد ترانکهای خروجی بیش از 10 می باشد.


احتمال قفل شدن یک مکالمه توسط ترانکهای اشغال شده که معمولاً آن را با یک درصد در نظر می‌گیرند.


Grade voice

اصطلاحی که در توضیح یک خط یا ترانک و غیره استفاده می‌شود و متناسب با سرویسهای صوتی، دیتا، فاکسی مایل یا سرویس تلگراف است که دارای فرکانسی بین 300 تا 3000 هرتز می باشد.


Gramme

واحد اندازه‌گیری کشش و فشار اتصال.


Grand father tape

وقتی پرونده اصلی روی نوار نگهداری می‌شود، هرگاه که این پرونده به کمک تغییرات به روز در می‌آید، نوار به روز درآمده حاصل را (نوار پسر) و نوار قبلی را (نوار پدر) می‌خوانند و در مرحله بعد که (نوار پسر) به (نوار پدر) تبدیل شود (نوار پدر) قبلی را نوار پدر بزرگ می‌خوانند.

نگهداری این نوارها برای احتیاط است.