واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 185
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

1- نوسانی که در هر موج متوالی دامنه نوسان تقلیل می‌یابد.

2- نوسانی که در اثر از بین رفتن نیروی محرکه ضعیف می‌شود و مدار نوسانی از خود مقاومت نشان می‌دهد.


وسیله‌ای که برای کم کردن یا جلوگیری از ارتعاش اتصالات بکار می‌رود.


وسیله‌ای که برای کم کردن یا جلوگیری از ارتعاش اتصالات بکار می‌رود.


1- هر وسیله ای که برای جلوگیری از نوسانات در سیم جریان و کابل هوایی استفاده شود.

2- یک لوله مارپیچ از جنس پولی اتیلن که برای تضعیف مدار آزاد (سیم لخت) و همچنین تضعیف کابل وزنه‌هایی که بوسیله میله‌های فنری و قابل ارتجاع معلق هستند استفاده می شود.


Damping

عمل کند شدن و یا متوقف شدن کار عادی در یک وسیله یا ماشین


آهسته شدن و کم شدن حرکات مکانیکی در اثر واکنش مابین دو حوزه مغناطیسی.


Daraf

واحد الکتریکی عدم  قابلیت حفظ الکتریسیته که مساوی با عکس خازن بر حسب فاراد است.


Darsonval movment

دستگاه اندازه‌گیری در یک میلی ولت‌سنج که برای نوسانات سیم پیچ در یک میدان مغناطیسی دائمی استفاده می‌شود.


مجموعه‌ای از عناصر مختلف از قبیل حروف، ارقام، علائم مخصوص که تشکیل مفاهیم معینی را می‌دهند که در اختیار کامپیوتر قرار می‌گیرد.


Data area

محل ثبت اطلاعات اصلی روی واسطه‌ها


Data bits

عناصری از حافظه یا واسطه‌ها که در آن اطلاعات ثبت می‌شود.


یک نوع واسطه مغناطیسی که اطلاعات در آن روی باریکه کوچکی از جنس پلاستیک با ذرات قابل مغناطیسی شدن ثبت می شود.


Data process services

خدمات مربوط به پرورش اطلاعات، خدمات کامپیوتری، واحد مربوط به استفاده از یک کامپیوتر در یک سازمان.


این اصطلاح عموماً در مورد اجرای یک عمل به وسیله کامپیوتر به کار می‌رود.


این اصطلاح عموماً در مورد اجرای یک عمل به وسیله کامپیوتر به کار می رود.


هر نوع ماشینی که در هر سطحی برای پرورش اطلاعات به کار می رود.


انتقال اطلاعات در یک مقیاس بین 2401 باود و 500 کیلو باود است.


انتقال اطلاعات در هر سرعت به 150 باود می‌رسد.


انتقال اطلاعات در یک مقیاس بین 151 تا 2400 باود است.


اطلاعات اولیه که در اختیار ماشین قرار می‌گیرد و هنوز هیچگونه عملی توسط ماشین روی آن انجام نگرفته و ماشین می‌تواند آن را رد یا قبول کند.


یک بلوک ساختمانی ترکیبی که اطلاعات را از یکی از چندین ورودی به یک خروجی واحد بر طبق سیگنالهای کنترل از مسیر معین می‌برد.


نمایانگر یک سری اعدادی است که برای تبدیل اطلاعات و یا عملیات استفاده می شود که ممکن است شامل کنترل اعداد هم بشود.


یک حافظه یا دستگاه ضبط است که اطلاعات را برای استفاده آینده ذخیره می‌کند.


دستگاهی است همراه یک سیستم کامپیوتر برای اطلاعات ورودی و خروجی و حتی این ترمینالها می‌تواند در موقعیت جدا از کامپیوتر قرار گیرد نظیر تله تایپ،‌ نوار مغناطیسی.


تاریخ و زمان پرکردن پیغام که برحسب شش عدد و یک حرف بیان می‌شود. که اولین دو عدد مشخصه روز، و دومین دو عدد،‌ ساعت از 24 ساعت شبانه‌روزی، و آخرین دو عدد، دقیقه است و حرف، نشان دهنده موقعیت زمانی نظیر پیش از ظهر یا بعد از ظهر است.


تعداد متوسط بیت‌ها، کاراکترها در یک واحد زمان در سیستم انتقال اطلاعات.


Data transmission synchronous

انتقال اطلاعاتی که در آن فاصله عناصر سیگنالی تنظیم شده است زیرا گیرنده دستگاه باید با زمان ورود و دریافت علائم همزمان باشد.