واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 259
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Coin-first service

سرویس تلفن سکه‌ای است که هزینه اولیه در جای مخصوص تلفن عمومی انداخته می‌شود تا بوق شماره‌گیری آزاد و بقیه فعل و انفعالات توسط سیستم سوئیچینگ مربوطه انجام گیرد.


الکترودی است در یک ترانزیستور که از طریق آن جریان ترانزیستور خارج می‌شود (یکی از سه پایه ترانزیستور). 


Colour code

نشان دادن اندازه و حدود تغییرات در قطعات بوسیله نوارها یا نقاط رنگی.


Column

ستون کارت منگنه، محل ثبت یک کاراکتر روی کارت منگنه.


Combinational building block or network

گروهی از بیت‌های منطقی بدون قابلیتی برای ذخیره اطلاعات. بطور نمونه برای هر ترکیب از بیت‌ها در ورودیها، ترکیب معین و از پیش مرتب شده‌ای از بیت‌ها در خروجی وجود دارد.


Commerical language

زبان برنامه‌نویسی در کاربردهای آماری و بازرگانی. نقطه مقابل زبان برنامه‌نویسی علمی در کاربردهای علمی و پژوهشی.


Common channel inter-office signaling

یک سیستم سیگنالینگی است که جهت استفاده بین سیستمهای سوئیچینگ برنامه ذخیره (SPC) توسعه یافته است و بکارگیری این سیستم سیگنالینگ نسبت به سیگنالینگ ترانک انفرادی اقتصادی تر است.


Common control

یک ترکیب کنترل سیستم سوئیچینگ و سایر تجهیزات بصورت اتوماتیک است به عبارت دیگر، کنترل مشترکی است که تمام فعل و انفعالات را شبکه سوئیچینگ نظارت و انجام می‌دهد.


Common language

زبان برنامه‌نویسی مشترک، زبانی که همه کامپیوترهای عمومی قادر به اجرای آن باشند.


Common language code

علامتی که بطور اختصاصی برای یکنواختی لوازم و اسامی محل و غیره بکار می‌رود.


نقطه‌ای که نیرو را به چند نقطه دیگر می‌دهد.


Communication

ارسال و دریافت اطلاعات، سیگنالها، پیغامها از یک نقطه به نقطه دیگر.


Communication devices

دستگاههای ارتباطی


Communication law

حق تلفنی. حقوق ارتباطات


Communication satellite corporation (Comsat)

در سال 1962 ارتباطات ماهواره‌ای در کنگره آمریکا مورد تأیید قرار گرفته که در مخابرات فضائی بطور گسترده‌ای فعالیت می‌کند. می‌توان گفت پیمانکار شبکه جهانی اینتلست نیز هست.


Community dial office

سیستم سوئیچینگ اتوماتیک کوچکی است که منقطه جداگانه‌ای را سرویس می‌دهد و دارای برنامه‌ریزی، شماره‌گذاری در همان منطقه خارج از شماره‌گذاری شبکه کشوری می‌باشد.


وسیله‌ای استوانه‌ای متشکل از تعدادی هادی که از یکدیگر عایق شده‌اند.


Compandor

دستگاهی است که تغییرات حجم صحبت کننده در ورودی یک سیستم کاریر را تنظیم می‌کند. این تکنیک نسبت سیگنال به نویز را اصلاح می‌کند.


بلوک ساختمانی که دو عدد باینری را مقایسه می‌کند.


1- آزمایش مقدماتی یک برنامه از نظر جمله بندی و منطق.

2- تهیه برنامه اصلی به زبان ماشین از روی برنامه اولیه که بصورت اشاره‌ای نوشته شده .

3- برگردان برنامه از حالت مبداء به حالت مقصد.


1- آزمایش مقدماتی یک برنامه از نظر جمله بندی و منطق.

2- تهیه برنامه اصلی به زبان ماشین از روی برنامه اولیه که بصورت اشاره‌ای نوشته شده .

3- برگردان برنامه از حالت مبداء به حالت مقصد.


Compiler

برنامه پیچیده‌ای که یک برنامه را از زبان برنامه‌نویسی اشاره‌ای به زبان ماشین برمی‌گرداند و در عین حال این برنامه را از نظر قواعد برنامه‌نویسی و منطق وارسی می‌کند.


Compiler

برنامه پیچیده‌ای که یک برنامه را از زبان برنامه‌نویسی اشاره‌ای به زبان ماشین برمی‌گرداند و در عین حال این برنامه را از نظر قواعد برنامه‌نویسی و منطق وارسی می‌کند.


برنامه پیچیده‌ای که یک برنامه را از زبان برنامه‌نویسی اشاره‌ای به زبان ماشین برمی‌گرداند و در عین حال این برنامه را از نظر قواعد برنامه‌نویسی و منطق وارسی می‌کند.


در هر پایه عددنویسی هرگاه مجموع دو عدد برابر قوه صحیحی از پایه آن عدد باشد هر یک از آن دو عدد را متمم دیگری می‌نامند.


Component

قطعه‌ای از یک دستگاه


Component circuit

یک عنصر یا جزئی از مدار نظیر مقاومت، خازن، بوبین، ترانسفورمر یا ترانزیستور.


Compound circuit

مداری که دارای بیش از یک منبع ولتاژ و بیش از یک شاخه مصرف کننده جریان باشد. 


Compressor

دستگاهی است الکتریکی که جهت تغییرات حجم یک سیگنال از آن استفاده می‌شود.


Concentration

1- متمرکز کردن تمام تجهیزات از قبیل تغذیه به نیرو، امور نگه داری و غیره را در یک محل گویند.

2- ترکیب مکالمات ورودی چند خط یا ترانک برای انتقال که بتوان بطور مؤثر در یک گروه ترانک ارسال نمود.

3- یکی از سه حالت شبکه سوئیچینگ است (در قسمت دیگر شامل پخش و بسط است).