واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 23
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

نوعی کنترل در برنامه تصحیح اشتباهات کامپیوتری است که طی آن محتوای فیلدها مورد ارزیابی منطقی قرار می‌گیرد.


عبارت از عنصری الکترونیکی است که می توان از آن برای تقویت آشکار سازی و یا نوسان سازی استفاده نمود.


Variable

کمیتی که می‌تواند هر مقدار معینی را قبول کند.


Variable capacitor

خازنی که بتوان آن را به هر مقداری بین حداکثر و حداقل ظرفیتش تنظیم نمود.


Variable length

رکورد، گروه و یا فیلد با طول متغیر در دستگاه کامپیوتر.


Variable resistor

مقاومت قابل تنظیمی است که می توان آن را بین حداقل و حداکثر ظرفیتش تعیین نمود.


یک جفت دیود از اکسید مس یا سیلیکون که بطور موازی با قطبهای مخالف بسته شده است.


Vault, cable

اطاقی است در ساختمان مراکز تلفنی که کابلهای مربوط به تلفن را وارد و سپس از آنجا با سالن MDF (تقسیم کننده اصلی) مرتبط می‌شود.


ماشینی است شبیه ماشین منگنه که به کمک آن می‌توان کارت منگنه شده یا نوار کاغذی منگنه شده را بازرسی کرد.


Very-high, frequency (VHF)

باندهای فرکانس خیلی بالا بین 30 تا 300 مگا هرتز را گویند.


حمل سیگنالهای الکتریکی بصورت تصویر.


شامل امواج تصویر و امواج صوت هستند که به فرستنده ارسال می‌شود و پس از تقویت، دو موج از یکدیگر جدا شده که موج صوت برای تغذیه بلندگو بکار می رود و موج تصویری که برحسب تغییرات روشنائی تصویر تغییر می‌کند.


Visual

هر چیز قابل رؤیت را گویند.


Visual display unit

دستگاه نمایش بصری که به کمک آن می‌توان بخشی از اطلاعات ثبت شده در حافظه را دید.


Voice frequency

فرکانسهایی در رابطه با صدای انسان از 82 تا 20000 هرتز و در مورد ارتباطات تلفنی این باند فرکانسی بین 300 تا 3400 هرتز می باشد که فرکانسهای منتقل شده را به فرکانس صوتی مناسب و قابل شنیدن تبدیل می‌کند.


Volatile

حافظه فرار در دستگاه کامپیوتر است که با قطع برق آنچه که بر روی صفحه حافظه بوده و اطلاعات ذخیره شده را از دست می دهد.


واحد فشار الکتروموتور که یک وات برابر با مقدار نیرویی است که یک آمپر جریان را از یک اهم مقاومت عبور می‌دهد.


Volt/ Ohm/ Milliammeter

یک دستگاه اندازه‌گیری برای استفاده از چند مقیاس اندازه‌گیری که می‌تواند مقادیر ولتاژ، جریان و مقاومت را اندازه‌گیری کند.


Voltage

فشار الکتریکی بین دو نقطه است که جهت عبور جریان در مداری بین دو نقطه می باشد.


Voltage drop

کم شدن ولتاژ الکتریکی بین دو سر اجزاء یک مدار که ناشی از عبور جریان از مقاومت آن مدار است .


Voltmeter

دستگاهی است برای اندازه‌گیری ولتاژ برحسب ولت.


Voltmeter

دستگاهی است برای اندازه‌گیری ولتاژ برحسب ولت.


رکوردی که اطلاعات مربوط به نوار مغناطیسی در آن ثبت شده و در آغاز نوار وجود دارد.