واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور





a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 217
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
T-junction

اتصال هدایت کننده اصلی موج به شاخه‌ای که بر آن عمود است.


مدار سه شاخه‌ای که به شکل T بهم وصل شده‌اند.


Tabulator

ماشین کارت خوان در کامپیوتر.


Tag

قطعه‌ای فلز که بر سر یک هادی وصل می‌گردد.


Tailing

افزایش زمان از بین رفتن دنباله موج سیگنال.


Tandem

وضع دو مدار نسبت به یکدیگر در حالی که دو ترمینال خروجی یکی از آنها به دو ترمینال ورودی مدار دیگر بسته شده‌اند مانند اتصال آبشاری.


ارتباط مرکز تلفنی که ابتدا و انتهای مکالمات آن در آن مرکز تلفن نمی‌باشد.


Tandem, exchange

ارتباط مرکز تلفنی که ابتدا و انتهای مکالمات آن در آن مرکز تلفن نمی‌باشد.


مرکز انتقال مکالمه‌ای که برای ارتباطات تلفنی در حد یک محل مانند مکالمات شهری استفاده می‌شود.


Tandem, national

مرکز انتقال مکالمه‌ای که برای ارتباطات تلفنی در یک کشور استفاده می‌شود.


Tantalum rectifier

نوعی یکسو کننده الکترولیتی که جنس الکترودهایش سرب و تانتال و الکترولیت آن را محلول اسید سولفوریک تشکیل می‌دهد.


Tape

نوار ضبط اطلاعات بصورت مغناطیسی یا مکانیکی.


دستگاهی که به کمک آن نوار مغناطیسی برای خواندن یا نوشتن در اختیار کامپیوتر قرار می‌گیرد.


Tape feed

قسمتی از هر دستگاه که نوار مغناطیسی را به منظور ضبط یا خواندن اطلاعات، وارد آن می‌کند.


پرونده‌ای که روی نوار ثبت شده است.


رکوردی که قبل یا بعد از رکوردهای واقعی اطلاعات روی نوار مغناطیسی ثبت می‌شود و شامل اطلاعاتی مربوط به چگونگی سایر محتویات نوار است.


کاراکتری که بین رکوردهای برچسب و رکوردهای واقعی اطلاعات روی نوار مغناطیسی برای متمایز کردن آنها ثبت می‌شود.


وسیله تبدیل و ترجمه اطلاعاتی که روی آن نوار ضبط شده است.


تبدیل کننده انرژی امواج صوتی به انرژی الکتریکی و ثبت آن به صورت آثار مغناطیسی روی نوار.


ردیف کردن رکوردهای ثبت شده روی نوار مغناطیسی برحسب یک فیلد معین.


Target

الکترودی که شعاع‌های الکترونی یا اشعه روی آن متمرکز می‌شوند. منعکس کننده امواج ضربه‌ای در رادار.


Target voltage

اختلاف پتانسیل بین کاتد صادر کننده الکترون و صفحه‌ای که پشت صفحه‌ حساس لامپ دوربین تلویزیونی قرار دارد.


TASI (Time assignment speech interpolation)

سیستم قطع و وصل مکالمه تلفنی یک مشترک، منظور انتقال مکالمه مشترک دیگر روی یک کانال است.


Tearing

گسستگی ظاهری تصویری تلویزیون، بعلت وجود نقص در مدار هماهنگ کننده.


Telecast

برنامه‌ای که برای پخش از طریق تلویزیون تهیه می‌شود (برنامه تلویزیونی)


Telechrome

نوعی لامپ تلویزیون رنگی.


Telecine projector

پروژکتور سینمائی مخصوص پخش فیلم بوسیله تلویزیون.


انتقال، انتشار، و دریافت هر نوع علائم الکتریکی از راه دور، با سیم یا بدون سیم.


Telecontrol

کنترل و تنظیم از راه دور (در ماهواره‌ها)