واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 290
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Base band

باند فرکانسی که بعنوان موج حامل مورد استفاده قرار می‌گیرد.


Base line

خط روشنی روی صفحه رادار که نشان دهنده مسیر تعقیب شده بوسیله آنتن است.


Base region

ناحیه‌ای است در ترانزیستور بین منتشر کننده و کلکتور.


Base station

در سرویسهای سیار ایستگاه زمینی است که در فاصله مشخص از استفاده کننده قرار می‌گیرد.


برای کاهش ظرفیت الکتریکی، حلقه‌های سیم پیچی یکدیگر را قطع می‌کنند و ظاهراً بافت سبدهای حصیری را دارد.


Bass

پایین‌ترین فرکانس صوتی، صدای بم.


Bass boost

1- افزایش تقویت فرکانسهای کم با مقایسه با میزان تقویت فرکانسهای زیاد 

2- هم آهنگ بعنوان میزان تقویت فرکانسها.


Bass compensation

مداری برای اصلاح پاسخ فرکانسهای کم.


Bass reflex

روش انتشار امواج صوتی بلند گو در جهت مقابل با ایجاد روزنه‌های مناسب در قسمت جلوی جعبه بلندگو.


Batho chrome

نام بعضی از اتمهای مواد غیرآلی که فرکانس تشعشع ها را کاهش می‌دهند.


Bathtub capacitor

مجموعه‌ای از خازنها در داخل یک جعبه به شکل وان ـ مخزن خازن.


Battery

تعدادی پیل که جهت تولید انرژی الکتریکی قابل توجهی به یکدیگر وصل شده‌اند.


محلول اسیدی که در انباره‌ها بعنوان الکترولیت ریخته می‌شود.


Battery charger

دستگاهی برای شارژ باتریها.


Battery clip

گیره فنری برای اتصال موقت به قطبهای باتری


Battery connector

اتصال سربی دو سر باتریها


Battery discharger

مقاومت متغیر و قابل تنظیم برای آزمایش چگونگی خالی شدن باتری


مقاومتی که از دو سر باتری دیده می‌شود.


Battery, grid

منبع انرژی است که ولتاژ مورد نیاز را تهیه می‌کند.


Battery, plate

منبع جریان مستقیمی است که جریان را در صفحه مدار لامپ خلاء عبور می‌دهد.


گروهی پیل که به طور سری وصل شده که در مراکز تلفن، انرژی مورد نیاز را ذخیره می‌نمایند.


واحدی برای سنجش سرعت کار تلگراف


Baudot code

الفبای قراردادی (کد) ماشین تحریر پنج کانالی که از یک قرن پیش در صنعت تلگراف از آن استفاده می‌شود.


Bay

یک جزء ساده از اجزاء یک آنتن مرکب


Beacon

علامتی که برای راهنمائی کشتی یا هواپیما فرستاده می‌شود.


Beacon code

یک سری علائم به شکل خط و نقطه جهت مخابره با بی‌سیم (رادیو)


Bead

عایقی به شکل دانه تسبیح یا مهره


Bead memory

قطعه حافظه مغناطیسی