واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 290
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Balanced voltage

ولتاژهای یک خط متعادل دو سیمه که نسبت به زمین مساوی و مختلف العلامتند.


Ballistic

هر وسیله‌ای که با نیروی پرتابی بحرکت درآید (مانند موشک).


Balun

مدار هم آهنگ کننده که بین یک سیستم متعادل و نامتعادل به کار می‌رود.


Banana jack

مادگی برای فیش یک سیمه . بوش تلفن


Band edge energy

باند انرژی بین بالاترین و پایین ترین حدی که الکترون می تواند بصورت آزاد در آن باقی بماند. (در نمیه هادیها).


Band exclusion filter

نوعی صافی که فقط باند فرکانس معینی را از خود عبور نمی‌دهد.


Band pass filter

نوعی صافی که فقط باند فرکانس معینی را از خود عبود می‌دهد.


Band spread

روشی برای جدا کردن باندهای کناری از فرکانس حامل؛ خازن کوچک متغیری که برای توسعه دامنه تطبیق باند به خازن اصلی اضافه می‌شود.


Band switch

کلید یا وسیله کنترل برای انتخاب باند فرکانس.


یک پهنای باند فرکانسی است بین 200 تا 3400 هرتز.


Bang

صدای انفجار


Bank

دسته‌ای از وسایل الکتریکی که مانند یک وسیله واحد به کار می‌رود، مانند یک جعبه مقاومت،‌ یک گرده خازن یا ترانسفورماتور


Bank winding

سیم پیچی که در آن ابتدا تمام طبقات هر حلقه بصورت مارپیچ رویهم پیچیده شده و سپس حلقه مجاور آن.


Bantam

نوعی لامپ خلاء بسیار کوچک


Bar genrator

مولد ضربه‌های منظم و سنکرونیزه برای تولید خطوط نمونه روی صفحه تصویر جهت آزمایش لامپ تصویر.


Bar pattern

مجموعه خطوطی که بطور نمونه روی لامپ تصویر تلویزیون و برای آزمایش آن تولید می‌کنند.


Bar winding

سیم پیچی که از تیغه‌های هادی (بجای مفتولهای گرد) تشکیل یافته است.


Barber pole

اختلال یا اعوجاجی در تلویزیون رنگی که هنگام گرفتن تصویر سیاه و سفید بوجود می‌آید.


براساس این پدیده اجسام مغناطیسی براثر حرکت دورانی بسیار سریع و بدون کمک یک حفره مغناطیسی، خاصیت آهن ربائی پیدا می‌کند.


Barium (Ba)

باریوم، عنصری فلزی برنگ نقره‌آی با عدد اتمی 56.


Barium titanate

تیتانات باریوم


Barkhausen effect

پدیده بارکهازن که حکایت از مغناطیس شدن آهن در مراحل متعدد و متوالی می کند.


Barrage reception

سیستم گرفتن امواج رادیوئی در جهت معین و با کمک آنتن جهت دار.


Barrel distortion

اعوجاج بشکه‌ای. نوعی اعوجاج براثر بدی وضع تمرکز شعاع‌های الکترویی که شکل دایره‌ای را بصورت بشکه نشان می‌دهد.


Barretter

نوعی مقاومت فلزی که مقدار آن براثر زیاد شدن درجه حرارت افزایش می‌یابد. از این مقاومت برای ثابت نگه‌داشتن میزان جریان استفاده می‌شود.


Barrier

محل اتصال دو جسم نیمه هادی که در آن حرکت بارهای الکتریکی متقارن نیست.


واحد سنجش فشار در سیستم آحاد CGS و معادل یک دین بر سانتی متر مربع.


1- آن قسمت از ترانزیستور که امیتر و کلکتور را از هم جدا می‌کند.

2- پایه عایق لامپ الکترونی که سر الکترودها از آن خارج شده است. یکی از الکترودهای ترانزیستور پیوندی بین دهنده و جمع کننده که سیگنال به آن داده می‌شود.


1- آن قسمت از ترانزیستور که امیتر و کلکتور را از هم جدا می‌کند.

2- پایه عایق لامپ الکترونی که سر الکترودها از آن خارج شده است. یکی از الکترودهای ترانزیستور پیوندی بین دهنده و جمع کننده که سیگنال به آن داده می‌شود.