واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 290
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Bunching

1-اصطلاحی است که جهت تشریح دسته‌بندی ناصحیح فنرهای رله (اگر فنرها خیلی به هم نزدیک باشند) بکار می‌رود.

2- روش تولید جریان متناوب الکترونی که در آن سرعت الکترونها متفاوت است.


Buried service wire

اتصال یکزوج سیم سوخته به کابل تقسیم.


Burst signal

سیگنالهای سنکرون کننده برای کنترل فاز و فرکانس نوسان ساز گیرنده تلویزیون رنگی.


1- تسمه‌های فلزی که برای عبور جریان‌های زیاد به کار می‌رود.

2- میله یا نوارهای هادی برای عبور جریان‌های قوی و تأمین اتصال مشترک انشعابهای متعدد سیمهای اصی که تمام مولدهای برق به آنها وصل می‌شود.


Business customer service (B C S)

خدماتی که از نظر تجارتی به مشترکین می‌دهند، مانند خدمات تلفن‌های دکمه‌ای و مرکزهای سانترال و تقسیم مکالمه بطور اتوماتیک.


Business office

قسمتی از شرکت تلفن که مشترکین برای خدمات و تغییر و تبدیل و سئوال در مورد صورتحساب و غیره به آنجا مراجعه می‌کنند.


Business service

خدمات مخابراتی برای مناطق تجاری


Business terminal equipment (BTE)

لوازم ترمینال که توسط مشترکین مناطق تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل ماشینهای تله تایپ دستگاههای اطلاعاتی، سیستمهای دگمه‌ای و PBX . 


Busy hour

ساعات شلوغی ترافیک تلفنی را گویند که بار مصرفی به حداکثر خود می‌رسد. 


Busy hour, fixed

به تعیین حداکثر معدل بار در ساعات معنی می گویند.


علامتی که مرکز تلفن خودکار در صورت مشغول بودن شماره مورد نظر ارسال می نماید.


Butt joint

محل اتصال جوش داده یا بهم تابیده دو هادی.


Butt welding

نقطه جوش یا خط جوش. جوشکاری با استفاده از خاصیت مقاومت فلزات


Butter fly resonator (capacitor)

خازن پروانه‌ای. مدار رزنانس قابل تنظیم با قدرت کم که از صفحات ثابت و متحرک ساخته شده، با گردش صفحات متحرک، هم اندوکتانس و هم ظرفیت این خازن تغییر می‌‌کند . برای عبور فرکانسهای 1000 یا 3000 مگا سیکل قابل تنظیم است.


Button

1- کلیدی که بوسیله فشار دادن عمل می نماید.

2- محفظه فلزی که دانه‌های زغال میکروفون را در خود نگه می دارد.


Button mica capacitor

خازن کوچکی به شکل تکمه که عایق آن میکا است.


Buzzer

دستگاهی شبیه زنگ اخبار که برای اعلام برقراری اتصال تلفنی (وارده ) یا برای آزمایش مدار الکتریکی بکار برده می‌شود.


By pass

منحرف کردن جریان به مسیری غیر از مسیر اصلی.


By pass capacitor

خازنی که موازی با عنصر یا مدار، امپدانس کوچکی را برای عبور مؤلفه متناوب جریان فراهم می‌‌کند.


چند عدد متوالی از سلسله اعداد بر مبنای دو که به جای یک کلمه در برنامه‌ریزی کامپیوتر بکار می‌رود (معمولاً بیش از یک بایت برای ساختن یک کلمه لازم است).