واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 251
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Spherical wave

موجی که سطح خارجی آن به شکل سطح یک کره مجوف است.


Spider

1- صفحه قابل ارتجاعی که سیم‌پیچی متحرک بلند گو یا میکروفون الکترودینامیک را در مرکز فاصله هوائی نگاه می‌دارد.

2- قاب یا درپوش ماشینهای الکتریکی که قسمت گردنده ماشین را در وسط نگاه می‌دارد.


Spike

اثر موقتی و زودگذری که دامنه یک سیگنال را از مقدار ماکزیمم آن بیشتر می‌کند.


Spill

از بین رفتن قسمتی از اطلاعات در لامپ حافظه


Splice

اتصال دو سر سیم یا کابل به یکدیگر


Spot speed

تعداد نقاط نورانی تصویر که در یک ثانیه تولید می‌شوند.


Spottiness

نقاط پراکنده و خیلی روشن روی تصویر تلویزیون بعلت تداخل امواج یا پارازیتهای صنعتی.


Square wave

موج متناوبی که نمایش تغییر دامنه آن برحسب زمان به شکل اضلاع یک مربع باشد. این موج قابل تجزیه شدن به تعدادی موج سینوسی است.


Squealing

صدای تیزی که درگیرنده رادیوئی هنگام گوش دادن به یک برنامه شنیده می‌شود این اختلال غالباً از تداخل با امواج فرستنده‌های دیگر تولید می‌شود.


Squegging oscillator

نوعی نوسان ساز که دامنه نوسانهای آن پس از رسیدن به حد ماکزیمم ثابتی دوباره صفر می‌شود.


Squelch circuit

مداری که مانع تولید صدا به هنگام فقدان سیگنال، درگیرنده رادیو می‌شود.


Stable oscillation

نوسان پایدار که دامنه نوسان، افزایش یا کاهش نمی‌یابد.


Stacker

محل قرارگرفتن کارتهای منگنه کامپیوتر پس از خوانده شدن.


Standing wave

موجی که نسبت دامنه آن در دو نقطه، همواره مقدار ثابتی باشد.


وضعیت منطق یک هادی در یک مدار دیجیتال، یعنی این که آیا 1 حمل می‌کند یا 0.


بار الکتریکی کسب شده بوسیله جسمی در اثر القاء الکتریسیته ساکن.


Static memory

حافظه‌ای که اطلاعات در آن ذخیره و ضبط شده است.


Static switching

نام کلی برای فرمان و کنترل از راه دور، بوسیله تقویت کننده مغناطیسی و نیمه هادی‌ها، بدون استفاده از قطعات متحرک.


Stationary gap

وسیله‌ای برای تولید موج ضربه‌ای فشار قوی.


Steady state

موجی که حداکثر دامنه آن ثابت و بدون تغییر است.


Stereophonic

ضبط یا انتشار چند دسته امواج صوتی در چند کانال یا در چند جهت مختلف.


Stereophonic amplifier

تقویت کننده‌ای که هر دسته از امواج صوتی را جداگانه تقویت و پخش می‌کند.


Stereophonic sound

صدائی که هر دسته از امواج آن از یک جهت شنیده می‌شود.


Stereophonic system

سیستم ضبط یا پخش صدا با استفاده از چند میکروفون یاچند بلند گو برای ضبط یا انتشار چند دسته امواج صوتی بطور جداگانه.


Storaye capacity

ظرفیت یا گنجایش ذخیره اطلاعات در حافظه کامپیوتر و غیره.


Store

1- انبار، محل ذخیره و جمع‌آوری اطلاعات.

2- هر وسیله یا واسطه‌ای که اطلاعات را در خود نگاه می‌دارد، به قسمی که در صورت لزوم قابل دسترسی باشد.


مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها در حافظه که ترتیب حل مسئله را تعیین می‌کند.


اتصال دو نقطه بوسیله یک سیم.


Strays

هر نوع اختلال در سیستم رادیوئی.


Stretch

کامپیوترهای عددی که قادرند در هر ثانیه بیش از میلیونها عمل منطقی را انجام دهند.