واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 127
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Pick-up

ابزاری که برای نخ‌بندی کابلهای تلفن به کار می‌رود.


پیشوندی است معادل 12-10


Picture element

کوچکترین نقطه مولد تصویر در تلویزیون


Picture information

انواع علائم و اطلاعاتی که قابل تبدیل به تصویر هستند.


Picture transmission

انتقال یا انتشار تصویر بوسیله امواج و سیگنالهای الکتریکی.


Pilot

راهنما، فرمانده، یا کنترل کننده یک سیستم.


لامپ کوچکی که وضع یک مدار را نشان می‌دهد.


لوله فلزی که در مرکز آن یک سیم روپوش دار برای انتقال جریانهای با فرکانس در رادیو و تلویزیون بکار می‌رود.


Pl/1

یک نوع زبان برنامه‌نویسی کامپیوتر مخصوص مؤسسه آی، بی، ام گرفته شده از اصطلاح Programming Language/1 این زبان ترکیبی از زبان کوبول و زبانهای سطح علمی مانند الگول به شمار می‌رود.


الکترودیک خازن یا باطری


اتصال بوسیله داخل کردن فیش در جک.


خاصیت یک مدار الکتریکی در مورد جهت عبور الکترونها یا خطوط مغناطیسی.


1- قطب مغناطیسی.

2- هر یک از الکترودهای یک پیل.


Polyvinyl chloride (PVC)

ماده پلاستیکی نرم یا سخت برای روپوش سیمها و ساختن لوله‌های عایق.


انباره باطری که به آسانی بتوان آن را جابجا کرد.


Positive

اصطلاحی برای یکی از دو نقطه که بین آنها اختلاف سطح وجود داشته باشد.


Positive logic

در مدارهای دیجیتال باینری الکترونیکی به معنای تصمیمی است که از دو طرح ولتاژ، سطح بالاتر مثبت‌تر، معرف یک و سطح پایین‌تر منفی‌تر، معرف صفر است.


Positive modulation

نوعی مدولاسیون دامنه در سیستم تلویزیونی که درخشندگی صفحه تصویر با افزایش قدرت انتشار افزایش می یابد.


یک مقاومت متغیر با ترمینال که معمولاً برای ارسال یک ولتاژ (پتانسیل) با دست در حدی بین ولتاژ تغذیه شده به دو ترمینال اصلی این وسیله تغییر داده می‌‌شود.


میزان انجام کار یا انتقال انرژی در واحد زمان،‌قدرت الکتریکی برحسب وات اندازه‌گیری می شود.


Power detection

روش آشکار سازی توان خروجی بوسیله گوش با بلندگو.


Power supply

هرگونه روشی برای تهیه و تأمین نیرو در یک مدار.


Pre-emphasis network

مداری که فقط بعضی از فرکانسها را تقویت می‌کند.


Preamplifier

تقویت کننده‌ای که پیش از طبقه تقویت اصلی قرار می گیرد، مانند تقویت کننده مدار ورودی یا آنتن.


Pressure microphone

میکروفونی که دامنه نوسانهای الکتریکی آن متناسب با فشار امواج صوتی است.


Prestore

ذخیره کردن اطلاعات در کامپیوتر پیش از بکار بردن آن.


Primary cell

پیلی که فعل و انفعالات شیمیائی آن دوجانبه نباشد.


سیم پیچ دریافت کننده در ترانسفورمر.


Prime

شارژ و دشارژ لامپ حافظه تا حدود ولتاژ مناسب برای ثبت اطلاعات.


محل ثبت اطلاعات روی دیسک مغناطیسی (در مقابل محلهایی که برای ثبت فهرستها و نشانی‌ها به کار می‌رود.)