واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 168
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Matched wave guide

هدایت کننده موج بدون انعکاس


ارتباط و اتصال دو مدار به یکدیگر از طریق امپدانس یک دستگاه ترانسفورمر برای انتقال حداکثر قدرت.


Mathematical check

برنامه‌ای برای کنترل کار کامپیوتر با استفاده از خواص ریاضی مراحل مختلف آن.


Matrix

قالبی که برای شکل دادن به اجسام به کار می‌رود. شبکه لوژیک در کامپیوتر به شکل خطوط متقاطع و عمود برهم که اجزاء الکتریکی آن بین نقاط متقاطع قرار گرفته‌اند و برای تجزیه یا ترکیب سیگنالها به کار می رود.


Maximum sensivity

حداقل توان سیگنال ورودی برای تولید خروجی معین در یک سیستم FM. 


Maximum usable frequency

حداکثر فرکانس امواج قابل انتشار از طریق یونوسفر


جمع کلمه Medium (لاتین).


محیط، وسایل فیزیکی که برای ثبت و نگه‌داری برنامه‌ها و اطلاعات در خارج از حافظه داخلی بکار می‌رود.


برابر با یک میلیون 106.


Megaphone

دستگاه صوتی که شامل میکروفون، تقویت کنده و بلند گو است که صدا را در جهت معینی پخش می‌کند.


Megger

دستگاهی که جهت اندازه‌گیری مقاومت عایقها استفاده می شود.


وسیله‌ای که اطلاعات در آن ثبت و نگهداری شده و سپس از آن استخراج می‌شود.


Memory capacity

مجموعه اطلاعاتی که می‌توان در یک دستگاه حافظه ذخیره کرد و معمولاً بر حسب تعداد حروف یا اعداد سنجیده می‌شود.


Memory dump

نوشتن یا ثبت کردن محتوای حافظه روی یک واسطه وقتی که ضمن آزمایش یا اجرای یک برنامه مشکلی پیش می‌‌آید.


Memory Location

موقعیت یک واحد حافظه در داخل یک مجموعه.


Memory register

دستگاه ثبات در حافظه کامپیوتر.


Merging

ادغام دو پرونده در یک پرونده در کامپیوتر.


Mesh

شاخه‌هائی که یک مدار مسدود را در یک شبکه تشکیل می دهند.


Mesh connection

اتصال اجزاء مدار به یکدیگر بصورتی که یک مدار مسدود تشکیل دهند (نظیر مثلث یا مربع).


Message

وارد کردن اطلاعاتی از طرف مشترک به مرکز سوئیچینگ،‌جهت برقراری ارتباط . یک پیغام دارای یک کاراکتر بیشتر ارسالی نیز هست.


Message switching

روشی جهت ارسال پیغامهای دیجیتالی از طریق امکانات سوئیچینگ به طریق دستی، نیمه اتوماتیک یا اتوماتیک.


دستگاه یکسو کننده‌ای که دارای چند سطح باشد و لااقل یکی از سطوح آن فلزی باشد.


Meteor burst communication

سیستم ارتباطی بین دو نقطه بوسیله VHF برای کشف محل فلزات.


برابر با یک میلیونیم 


یک IC با مجموعه‌ای از چند آی ـ سی که می‌تواند با دستورالعملهای ذخیره شده، برنامه‌ریزی شود و انواع وسیعی از اعمال را انجام دهد.


کامپیوتری در پایین‌ترین حد اندازه و سرعت. عموماً کوچکتر، کندتر و از یک مینی کامپیوتر کمتر مفصل است.


مبدل ارتعاشات صوتی به نوسانهای الکتریکی که انواع مختلفی دارد.


Microphonic

صداهائی که براثر ارتعاشات داخل اجزاء تقویت کننده صوتی به گوش می‌رسد.


Microphony

تبدیل ارتعاشات مکانیکی اجزاء لامپهای الکترونی به نوسانهای الکتریکی.


Microprogramming

روش کنترل کامپیوتر بوسیله برنامه‌ای که قبلاً برای دستگاه فرمان ترجمعه می‌شود.