واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 168
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

بخش اصلی حافظه داخلی در کامپیوتر.


تغییر و تعمیر کامپیوتر از حیث نرم‌افزار و سخت افزار.


Maintenance

تغییر و تعمیر کامپیوتر از حیث نرم‌افزار و سخت افزار.


Maintenance , preventive

عملیات نگهداری شامل پیدا کردن، تعمیر و ضبط اشکالاتی که مستقیماً به وسیله علائم دریافت شده آشکار شده است.


قسمتهایی از قطعات یدکی دستگاه که جهت جایگزینی در موارد لزوم نگه‌داری می‌شود.


Man-machine language (MML)

شامل یک سری دستورات ورودی و خروجی که جهت عملیات کنترل و نگه‌داری، نصب و آزمایش سیستمهای برنامه ذخیره‌ای استفاده می‌شود.


Man-made noise

انواع پارازیتهای رادیوئی که مولد آنها دستگاههای مانند اتوموبیل و وسایل برقی هستند که انسان آنها را به کار می‌برد.


Manual

اصول عملی که توسط مداخله انسان انجام می‌‌گیرد.


مرکز تلفنی که در آن ارتباط مدارها و مشترکین با دست انجام می‌گیرد.


اطلاعات ورودی که به کمک دستگاههایی مانند رابط یا هر دستگاهی با صفحه کلید ها که مستقیماً به کامپیوتر وصل است و به صورت عملیات دستی وارد حافظه می‌شود.


Manual input unit

دستگاهی که به کمک آن اطلاعات ورودی به صورت دستی وارد حافظه می‌شود.


Manual ringing

زنگی که شروع و توقف آن توسط عملیات دستی و با کلید انجام می‌گیرد.


Many-one function switch

نوعی کلید در کامپیوتر که براثر چند فرمان ورودی همزمان بکار می‌افتد و فقط یک فرمان خروجی دارد.


Marginal

عمل قابل مجاز در پائین‌ترین حد ولتاژ، جریان اعوجاج و غیره.


علامت یا کاراکتری که نشانه پایان یک مجموعه از اطلاعات است.


شیوه‌ای برای ثبت اطلاعات روی کارت منگنه. در این شیوه روی ستونهایی از کارت منگنه با مداد علامت‌گذاری می‌شود و این علامتها در ماشین مخصوص خودبخود به سوراخ تبدیل می‌گردد.


Marker

1- وسیله تولید سیگنال رادیوئی در کشتی یا هواپیما برای محیط اطراف.

2- مداری که فعالیت‌های سایر مدارها را کنترل می‌نماید.


Marker generator

دستگاه مولد سیگنال برای آزمایش گیرنده تلویزیون و رادیوی FM.


Marker pulses

سیگنالهای ضربه‌ای که برای هم آهنگ کردن فرستنده و گیرنده تولید و منتشر می‌شوند.


Marking action

عمل کنترل کننده‌ای مارکر.


قسمتی از کلید کراسی بارکه  که با عمل مارکر کار می‌کند.


Marking wave

امواجی که همزمان با انتشار علائم تلگرافی منتشر می‌شوند.


MASER (Microwave Amplification by Stimulated Emistion of Radiation)

تقویت کننده یا نوسان سازی که انرژی داخلی اتمها یا ملکولها را به تشعشع امواج خیلی ریز (میکروویو) تبدیل می‌کند.


Maser relaxation

مراحلی در کار Maser که مولکولهای تحریک شده را به حالت عادی برمی‌گردانند.


Masking

تغییر حد قابلیت شنیدن یک صوت براثر اختلاط با صدای دیگر که مممولاً بر حسب db بیان می شود.


حافظه‌ای که می تواند مقادیر نسبتاً بزرگی از اطلاعات را ذخیره کرده و آن را تا زمانی که بوسیله سیستم جابجا نشده، به طور دائم نگهدارد..


مجموعه کاملی از رکوردهای مربوط به اطلاعات اصلی یک پرونده که روی یک واسطه ثبت شده است.


Master switch

کلیدی که کارسایر کلیدها را کنترل می‌کند.


روشی برای اتصال دو فلیپ - فلاپ یا واحد ذخیره سازی دینامیک جهت ذخیره کردن یک بیت، بطوری که واحد "فرمانده" بیت ورودی را دریافت کرده و ذخیره می‌کند قبل از اینکه واحد "فرمانبر" بیتی را که قبلاً دریافت کرده بود رها سازد.


Matched termination

قسمت انتهائی شبکه یا خط انتقال که امواج منعکس تولید نمی‌کند.