واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 427
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Air craft station

مرکز مخابراتی هوایی


Air gap

فاصله هوایی بین دو قطب مغناطیسی یا قسمت ثابت و گردنده ماشین‌های الکتریکی یا دو کنتاکت رله ها و کنتاکتورها


Air glow

روشنائی که گاه گاه براثر یک پدیده فیزیکی، شیمیایی یا الکتریکی در هوای جو مشاهده می‌شود.


Air inductor

سیم پیچی که هسته آن هوا یا جسم غیر مغناطیسی باشد.


Air-Blast transformer

ترانسفورماتوری که با هوای دم یا پنکه خنک می‌شود.


علامت سمعی یا بصری که درست کار نکردن و یا از کار افتادن دستگاه را نشان دهد.


توسط دستگاه اپراتور یا بطور اتوماتیک شماره تلفن در زمان مشخص به مشترک اعلام می‌شود.


اخطار از یک مرکز تلفن داخلی به محل دیگر


Alerting (Alerting signal)

سیگنالی که به مشترک فرستاده می‌شود (مخصوصاً برای PBX) و یا توسط آن سیستم سوئیچینگ یک مکالمه ورودی را نشان می‌دهد.


Algol

زبان رمزی که در تهیه برنامه حل مسائل ریاضی بوسیله کامپیوتر به کار می‌رود، به عبارت دیگر یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالا است.


Algorithm

طرحی برای اجرای یک کار بعنوان یک سری از کارهای کوچکتر که بطور نمونه صحبت از محاسبه عددی است. بطور کلی تر مجموعه ‌ای است از قواعد و روشهای معین برای حل مسائل در چند مرحله محدود.


Align ment

تنظیم مدارهای الکترونی به منظور عبور دادن موجی با فرکانس معین


Align ment tools

پیچ گوشتی غیر فلزی مخصوص تنظیم خازن و هسته بوبینهای القائی


Alive

دارای نیروی محرکه و قدرت جریان، هادی جریان:‌ برای استفاده در انرژی دادن به یک دستگاه، وصل شدن به یک منبع ولتاژ الکتریکی، شارژ بعنوان داشتن یک اختلاف پتانسیل الکتریکی


Alkaline battery

باتری‌هایی که الکترولیت آنها را یک محلول قلیایی تشکیل می‌دهد.


All trunks busy

شرایطی است که تمام ترانکها مخصوصاً در یک گروه مشغولند.


All- day efficiency

ضریب بهره متوسط شبانه روزی


All/Number calling (ANC)

شماره‌گذاری سیستم تلفن است که در آن از دو حرف و 5 عدد استفاده می شود.


Allen- screw

نوعی پیچ دارای حفره شش گوش


Allocation

اختصاص، پخش فرکانس


Allotment

تقسیم، تخصیص فرکانس و غیره


دستگاهی که تعیین می‌کند کدام گروه از لوازم مورد استفاده قرار خواهد گرفت


دستگاهی که تعیین می کند کدام گروه از لوازم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.


Allowed band

باند مجاز، سطوح انرژی که الکترونها در یک اتم می‌توانند به آنها برسند.


ترکیب دو یا چند عنصر شیمیائی است که فلزی جدید با خواصی دیگر را به دست می دهد.


Alloy diode

یکسو کننده‌ای که از یک پولک نیمه هادی مثلاً سیلیسیم ساخته شده و سیم‌های اتصال بطریقه حرارتی به آن جوش شده‌اند.


Alloy transistor

ترانزیستوری که از آلیاژ یک نیمه هادی با یک فلز، مثلاً ژرمانیوم و ایندیوم ساخته شده است.


Alnico

آلیاژی از آهن، نیکل کبالت، آلومینیوم و مس که در ساختن آهنرباهای دائمی و کوچک و با دوام به کار می‌رود.