واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 50
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

1- لامپ یا هر وسیله نمایشی دیگر در واحدهای تبدیل یا دستگاه رابط کامپیوتر.

2- دستگاهی که می‌تواند مشخص کننده به وجود آمدن یک شرط معین باشد مانند نتیجه منفی در یک محاسبه.

Program flowchart

نمایش ترسیمی مراحل اجرای منطقی یک برنامه.

نواری که سیم پیچی آرمیچر را به بدنه آن می‌بندد و آن را محکم نگاه می‌دارد.

Grand father tape

وقتی پرونده اصلی روی نوار نگهداری می‌شود، هرگاه که این پرونده به کمک تغییرات به روز در می‌آید، نوار به روز درآمده حاصل را (نوار پسر) و نوار قبلی را (نوار پدر) می‌خوانند و در مرحله بعد که (نوار پسر) به (نوار پدر) تبدیل شود (نوار پدر) قبلی را نوار پدر بزرگ می‌خوانند.

نگهداری این نوارها برای احتیاط است.

Carriage control

نواری از جنس کاغذ یا پلاستیک که به کمک سوراخهایی که روی آن ایجاد شده عمل دستگاه چاپ را تنظیم می کند.

ذره‌ای که در هسته اتم هست و فاقد شارژ الکتریکی است.

Light

امواج الکترومغناطیسی قابل رؤیت بوسیله چشم انسان که طول موج آنها بین 4000 تا 7700 "آنگستروم" است.

Oscillation

کمیتی متغیر که دائماً بین دو مقدار حداکثر و حداقل تغییر می‌کند.

مدار یک لامپ رادیوئی و یا ترانزیستوری که بتواند نوسانات الکتریکی مداری را تولید نماید، مدار نوسان ساز نامیده می شود.

1- نوسانی که در هر موج متوالی دامنه نوسان تقلیل می‌یابد.

2- نوسانی که در اثر از بین رفتن نیروی محرکه ضعیف می‌شود و مدار نوسانی از خود مقاومت نشان می‌دهد.

انتقال اطلاعات از یک نوع واسطه به نوعی دیگر یا انتقال اطلاعات از یک نوع واسطه به حافظه یا برعکس.

Noise reference

قدر مطلق نویز مدار که در دستگاه اندازه گیری مقدار آن برابر با یک پیکووات قدرت الکتریک در هزار هرتز است.

نویز سیستم زمانی که سیگنالی ظاهر نشده است.

فشار الکتریکی که باعث حرکت الکترونها در یک مدار الکتریکی می‌شود.

Half - wave

نیمی از یک موج متناوب که از یک یکسو کننده می‌گذرد.

Half word

بخشی از حافظه شامل دو بایت (byte) یا شانزده بیت (Bit) که تشکیل یک خانه حافظه را می‌دهد.

یک ماده ناخالص، معمولاً از آنتیموان یا ارسنیک که برای اضافه شدن تعداد الکترونهای آزاد به یک ماده نیمه هادی از ژرمانیم یا سیلیکون اضافه می‌شود.

Semiconductor

جسمی که از نظر خواص الکتریکی بین هادیها و عایقها قرار دارد.