واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 214
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

مرکبی که خاصیت آهنربایی یا آهنربا شدن را دارد.


موقعیت مرکزی جهت تعمیر و آزمایش و سایر عملیات مربوط به امور نگه‌داری.


Group centre

مرکز تلفن خودکار بزرگی که چندین مرکز تلفن خودکار کوچکتر را کنترل نماید.


مرکز انتقال مکالمه‌ای که برای ارتباطات تلفنی در حد یک محل مانند مکالمات شهری استفاده می‌شود.


ارتباط مرکز تلفنی که ابتدا و انتهای مکالمات آن در آن مرکز تلفن نمی‌باشد.


Central exchange

یک سیستم سوئیچینگ است که خطوط را به خطوط و خطوط را به ترانک وصل می‌کند، در واقع همان ساختمان شرکت تلفن است که در آن علاوه بر سیستم سوئیچینگ شامل سایر تجهیزات از قبیل تغذیه تقسیم کننده‌های اصلی و غیره نیز می باشد.


Telephone exchange

مرکز ارتباطی که تمام سیم‌های تلفنی به آن منتهی شده و به یکدیگر مربوط می‌شوند.


یک سیستم سوئیچینگ نظیر سوئیچینگ محلی، سانترال، بین شهری و بین‌المللی جهت اتصال و ارتباطات تلفنی.


Exchange private automatic branch (PABX) S

یک سیستم تلفنی اتوماتیک که معمولاً در اختیار مشترک خصوصی قرار دارد که امکان ارتباط باایستگاه تلفنی و ارتباط این ایستگاه‌ها با ترانکها به یک مرکز تلفن را دارد. در تعدادی از موارد ممکن است ترانکها با دیگر PABX ها ارتباط داشته باشد.


مرکز تلفنی که مکالماتی را که از آن مرکز شروع نشده یا خاتمه پیدا نکرده به یکدیگر ارتباط می‌دهد.


مرکز تلفنی که در آن تمام اتصالات مدارها به طور خودکار صورت می‌گیرد.


مرکز تلفن خصوصی که به یک مرکز تلفن خودکار عمومی وصل شده است.


مرکز تلفنی که در آن ارتباط مدارها و مشترکین با دست انجام می‌گیرد.


Office , manual central

یک مرکز سوئیچینگی که مکالمات دریافتی توسط اپراتور همراه با سوئیچ برد تکمیل می‌شود.


مرکز تلفنی که ارتباط دهنده خطوط مشترکین است.


منطقه‌ای است که مشترکین تلفن در یک محدوده مشخص قرار گرفته‌اند.


Military-exchange (MX)

مرکز تلفنی که مشترکین نظامی را سرویس می‌دهد و دارای مزایای نظامی نیز می باشد.


یک مرکز سوئیچینگ در پایان یک مدار تلفنی بین‌المللی.


Tandem, exchange

ارتباط مرکز تلفنی که ابتدا و انتهای مکالمات آن در آن مرکز تلفن نمی‌باشد.


Copper

فلزی با رنگ روشن و بواسطه خاصیت هدایت خوبی که دارد، در الکترونیک بسیار مصرف می‌شود.


مشخص کننده جهت انتقال.


مسیر عبور سیگنال از مدار ورودی به مدار خروجی در فیدبک.


نامی که به یک تلفن داده می‌شود که به یک مرکز تلفن خودکار خصوصی وصل شده است.


File protection ring

حلقه ضامن پشت نوار مغناطیسی در دستگاه کامپیوتر.


Anode-characteristics

منحنی نمایش جریان آند لامپ الکترونی برحسب ولتاژ آن.


بلوک ساختمانی دیجیتال باینری با یک ورودی و یک خروجی که وضعیت خروجی عکس و مخالف وضعیت ورودی است.


جسمی که در حول و حوش خود میدان مغناطیسی تولید می‌کند.