واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 19
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

لامپی است که شروع یک ارتباط وارده را به اپراتور اعلام می‌کند.


یکی از لامپهای معمولی رادیوهای برقی است با پنج قطب.


لامپی که با منبع تغذیه بصورت سری قرارداده می‌شود که در مقابل منبع تغذیه حساس است و با اضافه شدن مقاومت، جریان را ثابت نگه‌ می‌دارد.


عبارت از عنصری الکترونیکی است که می توان از آن برای تقویت آشکار سازی و یا نوسان سازی استفاده نمود.


لامپ کوچکی که وضع یک مدار را نشان می‌دهد.


چنانچه علاوه بر کاتد و آند در لامپ دو قطبی الکترود دیگری به نام شبکه فرمان برای کنترل میزان جریان اضافه شود لامپ سه قطبی ساخته می‌شود.


Fluorescent lamp

لامپ گازی که انرژی حاصل از تخلیه الکتریکی را تبدیل به نورمرئی می‌کند.


ماده نیمه هادی پولک یا چیپ که زیر ناحیة نفوذ داده شده قرار دارد و بطور اپیتاکس رسوب داده شده.


Solder

ماده‌ای که برای اتصال سطوح فلزی و همچنین در چاپ نوارهای الکتریکی بکار برده می‌شود.


لوازمی که در ارتباط و پیوستگی با یک سیستم مخابراتی است اما مستقیماً بدان متصل نشده است.


Equipment , business terminal

اختصاص یک سری لوازم ارتباطی جهت استفاده مشترکین شامل تله تایپ، دستگاه‌های دیتا، سیستمهای تلفن منشی، سانترال و غیره.


Irregularities , switching , equipment

وسیله‌ای چند عمله در سوئیچینگ است که همراه با لوازم سیگنالینگ نتیجه شماره تلفنهای غلط و یا اشکالات دیگر را به تلفن کننده اعلام می‌دارد.


لوازم یا دستگاههای ارتباطی که با ترمینالهایی که در فاصله دور قرار گرفته‌اند، ارتباط مستقیم ندارند.


Equipment , line

لوازم مرکز تلفن که بطور انفرادی به یک مشترک واگذار شده که در واقع یک سری لوازم انتقال مشترک به تجهیزات مرکز تلفن وصل می‌شود.


لوازم ارتباطی است که بطور مستقیم با ترمینالهای دور ارتباط دارد نظیر وصل ترمینال به کامپیوتر مرکزی.


Conduit

لوله‌ای فلزی یا پلاستیکی برای حمل و محافظت هادی‌ها به کار برده می‌شود.


مقدار نوری که بر واحد سطح تمام نقاط از یک منبع و در یک فاصله می‌تابد که برابر با یک شمع است.


LASER (Light amplification by stimulated emission of radiation)

تقویت و تمرکز اشعه مادون قرمز به شکل شعاع‌های بسیار تیز و نافذ با طول موج معین.