واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 105
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

سیم هادی که روی آن با عایق پوشیده شده و برای انتقال جریان الکتریکی بکار می‌رود.


کابلی است که منحصراً پوشش آن از جنس پلاستیک و معمولاً پلی اتیلن است.


کابلی که منحصراً با پیچش خمیر کاغذی بر روی قسمت هادی آن شکل گرفته است.


Cable , Paper insulated

کابلی است که منحصراً با پوشش مارپیج نوار کاغذی غلاف شده است. 


کابلی است که دارای پوشش از سرب است. اکنون تا اندازه زیادی کابلهای با پوشش پلاستیکی جانشین آن شده است.


Cable , distribution

1-کابلی که دارای ترمینالهایی است برای تغذیه مصرف کننده (مشترک).

2- یک شاخه از یک سیم تغذیه کابل است که تقسیم می‌شود و مورد استفاده مصرف کننده قرار می‌گیرد.


Paired cable

کابلی که در آن تمام رشته‌ سیم‌ها عایق شده و بصورت زوج بهم تابیده شده‌اند.


کابلی شامل سه سیم عایق شده که در یک پوشش خارجی قرار گرفته‌اند.


Cable switchboard

کابلهای ارتباط لوازم داخل مرکز تلفن نظیر پخش از فریم و غیره


Cable , Moisture barrier

کابلی است که قسمت بیرونی آن از پلاستیک پوشیده شده و قسمت داخلی آن از آلومینیم.


کابل برای بار مداوم.


هادی حفاظت شده‌ای است برای خطوط انتقال که چندین خطوط هم محور را در یک غلاف محافظت می‌کند.


Cable , local

کابلی است که تماماً یا قسمت عمده سیم نگه داشته شده در کابل به شکل پیچشی ترکیب شده است.


Armored cable

سیم‌های هادی عایق پوش با سلاح فلزی، کابل با سلاح فولادی که بجای اتصال زمین نیز مورد استفاده واقع می‌شود.


Shielded cable

کابلی که روی آن یک نوار فلزی یا فولادی پیچیده شده است.


Cable sheath

کابل با رویه یا پوشش.


Cable , coaxial

کابلی است که دارای چندین خطوط هم محور بوده و در یک محفظه قرار داده می‌شود.


کابلی است که دو طرف آن توسط قطبها نگهداری می‌شود.


این نوع کابلها در اقیانوسها و دریاها قرار می گیرد و جهت ارتباطات راه دور مورد استفاده واقع می‌شود.


Cathode

الکترود منفی یک منبع الکترونها.


یک لامپ الکترونی کاتد است که انتشار الکترون را توسط حرارت تولید می‌کند.


Cadmium (cd)

عنصر فلزی سفید رنگ با عدد اتمی 48 که دارای خواص شیمیایی شبیه به روی است . این فلز به عنوان پوشش ضد رنگ در آبکاری موارد استعمال فراوانی دارد.


واحد انجام کار برای کامپیوتر


Two way working

اصطلاحی است که برای مدارها یا دستگاههایی که دو طرفه کار می کنند، بکار می رود.


یک حرف، یک علامت مخصوص یا یک رقم در دستگاه کامپیوتر


کاراکتری که با استفاده از جوهر مغناطیسی روی کاغذ یا هر وسیله دیگر ثبت شده است.


کارتی است که در دستگاه کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد.


صفحه‌ای که دارای پوشش مغناطیسی است و می‌توان از آن به عنوان یک واسطه استفاده کرد.


Card random access memory

کارت مغناطیسی ذخیره اطلاعات که دسترسی به آنها با روش انتخابی امکان پذیر است.


قسمتی که اطلاعات داده شده توسط کامپیوتر را بر روی کارت سوراخ می کند.