واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 48
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

دستگاهی که ضربه‌های الکتریکی را نشان می‌دهد و می‌شمارد.


در یک سیستم برنامه‌ریزی شده، اجزائی که روشی را برای اضافه کردن یک به آدرس دستورالعمل فعلی ایجاد می‌کنند،‌ممکن است شامل رجیستر آدرس و یک جمع کننده باشد.


یک شمارشگر مدول ده که از صفر تا نه را در کد BCD می‌شمارد.


دستگاهی که بوسیله عمل مغناطیسی ارقام را شمارش و ذخیره می‌کند.


شماره مشترک تلفن کننده


شماره‌های بخصوصی است که در سیستم‌های تلفنی جهت گرفتن خطوط مخصوص به کار برده می‌شود.


در واسطه‌ها یا واحدهای تبدیلی که بیش از یک شاخک دارند استفاده می‌شود.


ارقامی که جهت ارتباطات تلفنی بین شهری به صورت پیشوندی جلوی شماره تلفن مشترک آورده می‌شود.


شماره تلفنی است که بوسیله طرف مکالمه گرفته شده است که شامل کد منطقه، کد سوئیچینگ و شماره تلفن خط مشترک می شود.


1- وسیله‌ای در ارتباطات برای انتقال ارقام.

2- صفحه وسایل اندازه‌گیری.


وسیله‌ای که شماره تلفنی را که قبلاً گرفته شده بطور اتوماتیک دوباره می‌گیرد.


سرویس مخصوصی است در بعضی از سیستمها که با گرفتن یک یا دو عدد، به شماره تلفن‌های 8 تا 13 رقمی می رسیم.


استفاده از دو تا سه رقم به عنوان کد به جای به کارگیری تمام مشخصات.


برقراری مکالمات بین‌المللی بطور اتوماتیک توسط ارسال سیگنالهایی از دستگاه‌های ارتباطی مشترکین.


Floating

وسیله‌ای که به هیچ نیرویی متصل نیست.


اتصال مستقیم سیم‌پیچی تحریک موازی به دو سر آرمیچر.


هریک از شیارهایی که برای جادادن سیم پیچی روی بدنه آرمیچر تعبیه می‌شود.