واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 65
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

وسیله تبدیل و ترجمه اطلاعاتی که روی آن نوار ضبط شده است.


Device , semiconductor

هر دستگاه الکترونی که براساس نیمه هادی است، نظیر یک دیود کریستال، ترانزیستور.


قسمتی از دستگاه کامپیوتر که جهت فرستادن اطلاعات به حافظه از آن کمک گرفته می‌شود.


طرح مکانیزه کردن پرداخت حقوق و دستمزده کارکنان یک مؤسسه.


مجموعه‌ای از برنامه و اطلاعات آزمایشی که برای اجرای آزمایش برنامه به کار می‌رود.


دستوری جهت نصب، نقل و انتقال و یا برقراری مجدد سرویس ارتباطات مشترکین.


Manual

اصول عملی که توسط مداخله انسان انجام می‌‌گیرد.


پیشوندی که معنای یک دهم را می‌دهد مانند دسی متر و دسی گرم.


1- خالی کردن یا کم کردن بارالکتریکی.

2- یک باتری ذخیره شده که بتدریج انرژی شیمیائی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند.


در این نوع راهنماها شماره تلفن کامل و طبقه‌بندی شده مشترکین نوشته می‌شود.


عکس مدولاسیون است که در آن سیگنال مدوله شده بصورت اصلی خود مدوله می‌شود.


محلی در دستگاه کارت خوان یا دستگاه ردیف کن کامپیوتر که کارتهای منگنه را برای اجرا در آن قرار می دهند.


Mouth , artificial

جهت آزمایش فرستنده‌های تلفنی به کار گرفته می‌شود.


Decade

سیستمی که بر مبنای 10 پایه گذاری شده باشد.


دو خانه حافظه یا دو محفظه که تشکیل یک واحد را داده باشند.


Double - word

دو خانه حافظه یا دو محفظه که تشکیل یک واحد را داده باشند.


پرکردن مجدد نوار یا حافظه‌ای که براثر کثرت استعمال از بین رفته است.


Machine cycle

زمان لازم برای انجام یک حرکت معین در ماشین، مانند حرکت یک محور یا انتقال کامل یک کوبه برق.


Double - pole

کلید یا فیوز کنتاکتها که بطور همزمان در دو طرف یک مدار باز و بسته می‌شود.


صفحه نازک فلزی که با امواج صوتی حرکت می‌‌کند.


دو دیود موازی که بطور معکوس بسته شده است. از آن جریان کم، یعنی کمتر از یک آمپر عبور می‌کند. اسم آن مخفف کلمات دیود و جریان متناوب یعنی diodeAC  است.


یک شمای کلی از مرکز سوئیچینگی است که تمام خطوط و ترانکها برروی آن نمایش داده شده است.


نمودار طرز کار یک دستگاه با استفاده از علائم.


سمبل دیتا به شکل قطعات یعنی بیت ها یا ارقام.


1- وسیله‌ای که دارای دو الکترود می‌باشد یکی آند و یکی کاتد.

2- یکی از عناصر مهم در صنعت الکترونیک نیمه هادی هاست که تحت شرایطی هادی و تحت شرایط دیگر نیمه هادی یا عایق هستند.