واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Maintenance , preventive

عملیات نگهداری شامل پیدا کردن، تعمیر و ضبط اشکالاتی که مستقیماً به وسیله علائم دریافت شده آشکار شده است.


Overflowed records

رکوردهایی که به علت عدم گنجایش در جای پیش‌ بینی شده، امکان ثبت نیافته‌اند.


Reflector

نورافکن، سطح منعکس کننده امواج .


Spark

تخلیه الکتریکی شدید و آنی همراه با جرقه نورانی.


Triboluminescence

تولید نور یا روشنائی در اثر مالش.


B. H. Curve B=f(H)

منحنی نمایش تراکم خطوط قوای مغناطیسی برحسب تغییر میدان باینری مغناطیس کننده.


Instruction

اطلاعاتی که به صورت دستورالعمل انجام کار وارد کامپیوتر می‌شود و اجرای عملیات را برای کامپیوتر مشخص می‌سازد.


Spark transmitter

فرستنده‌ای که با استفاده از تولید جرقه‌های الکتریکی کار می‌کند.


Tricolor tube

لامپ کاتدی جهت استفاده در تلویزیون رنگی.


Add- On

یک نوع سرویس است در بعضی از دستگاه‌های PABX و مراکز سوئیچینگ که مکالمه ورودی را با ایستگاه بعدی تقسیم می‌کند و در واقع بدون کمک اپراتور کنفرانس سه طرف انجام می‌گیرد.


Description

توصیف، تشریح، بیان وضع یک رکورد از نظر نوع طرح و صورت بندی.


Trigatron

لامپ گازی مولد قوس الکتریکی که مانند یک کلید کار می‌‌کند و دارای سه الکترود کاتد، آند و الکترود راه انداز می‌باشد.


Add- On conference

کنفرانسی که به صورت مکالمه تلفنی انجام می‌شود و تلفن کننده برای مکالمات متعدد به مشترکین مختلف مسیر صحبت را به صورت اشتراکی یکی یکی وصل می‌کند.


Armuture demagnetization

ضعیف شدن میدان مغناطیسی براثر عکس‌العمل آرمیچر.


Bias cell

پیل کوچک مولد برق که مدت زیادی می‌تواند ولتاژی در حدود 1/5 ولت تولید کند.


Carrier systerm

سیستمی است برای ارسال یک یا چند کانال اطلاعات.


Destination code

کد شماره تلفن بصورت کامل ده رقمی است که سه رقم آن مربوط به منطقه، سه رقم مربوط به کد مرکز تلفن و چهار رقم بقیه مربوط به شماره مشترک است.


Fill

1- درصد خطوط کاری به کل جفت کابلها یا مرکز تلفن.

2- تعداد خطوط کاری در یک کابل یا یک مرکز تلفن.

3- تعداد دستگاه‌های تلفنی وصل شده به ظرفیت خط.


Instruction decoder

بخشی مفسر دستورالعملها، قسمتی از واحد اجرای عملیات که دستورالعمل‌های برنامه را برای اجرا آماده می‌سازد. برخی از سازندگان کامپیوتر این بخش را Control unit نام داده‌اند.


Man-made noise

انواع پارازیتهای رادیوئی که مولد آنها دستگاههای مانند اتوموبیل و وسایل برقی هستند که انسان آنها را به کار می‌برد.


Overtone

فرکانسی بیش از فرکانس اصلی در یک صوت مرکب.


Regeneration

1- تقویت یک سیگنال بوسیله بازگردانیدن قسمتی از توان خروجی به مدار ورودی (فیدبک).

2- احیاء مجدد حافظهای که ضعیف شده یا کاتدی که خاصیت صدور الکترون خود را از دست داده است.


Trigger

راه‌اندازی یا بکار انداختن یک سیستم با استفاده از مدار یا وسیله‌ای که از خارج تحریک می‌شود.


Bias meter

وسیله اندازه‌‌گیری بایس سینگنال در تله تایپ برحسب درصد.


Detailed message recording (DMR)

نوعی صورت حساب برای یک مکالمه تلفنی است که تمام جزئیات از قبیل تاریخ مکالمه، محل تلفن شنونده و غیره ضبط می‌شود.


Regenerative amplifier

تقویت کننده‌ای که با استفاده از قسمتی از توان خروجی خود، سیگنالی را بیشتر تقویت می‌کند.


Spectral analyzer characteristic

1- منحنی نمایش تغییر حساسیت صفحه دوربین تلویزیون برحسب طول موج.

2- منحنی نمایش میزان صدور الکترون از یک صفحه حساس بر حسب انرژی نوری که بر آن می‌تابد.


Filter attenuation

1- ضعیف شدن قدرت سیگنال براثر عبور از صافی.

2- اتلاف مقداری از قدرت سیگنال در اثر عبور از صافی (برحسب دسی بل).


Regenerative detector

آشکار سازی حساسی که قسمتی از انرژی موج تجزیه شده را به مدار ورودی خود برمی‌گرداند.


Spectroradiometer

اسباب اندازه‌گیری مقدار انرژی تشعشعی در یک محیط.