واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Transmission system

مجموعه عناصر و تجهیزاتی که برای انتقال یا انتشار انرژی بکار می روند.


Activation

فعال کردن سطح فلز برای اینکه بتواند الکترونهای بیشتری صادر کند.


Delay hang over

در یک محدود کننده انعکاس صوت، طول زمان نسبت به تأخیر مداری که در یک جهت انتقال می‌یابد محدود می‌شود. به تنظیم سیگنالی که ناپدید شده است.


Osophone

تلفنی که گوشی آن ارتعاشات صدا را مستقیماً به استخوانهای سر منتقل می‌کنند و مخصوص کسانی است که گوششان تا حدی سنگین است.


Red-tape operation

عملیات داخلی کامپیوتر که در حصول نتیجه نهائی تأثیری ندارد.


Transmissivity

قابلیت انتشار تشعشع، از مرز بین دو محیط مختلف.


Active

شاخه‌ای از یک مدار یا قسمتی از یک دستگاه که محتوی یک مولد انرژی باشد


Area , multi-office exchange

یک مرکز تلفن منطقه‌ای برای چندین اداره، در واقع یک مرکز توسط چندین مرکز تلفن بخدمت گرفته می‌شود.


Bell wire

سیم نازک با روکش نخی یا پلاستیکی برای سیم کشی زنگ اخبار


Redundancy

حذف قسمتی از اطلاعات یا خلاصه کردن آنها بدون از بین رفتن مفهوم اصلی.


Sound reproducer

وسیله تولید مجدد صدا که بصورت نوسانها یا امواج الکتریکی منتشر شده است.


Bend

تغییر مسیر مستقیم الخط امواج خیلی کوتاه (میکروویو) خمیدگی در مسیر هدایت امواج خیلی کوتاه.


Input - output (I/O)

وسیله‌ای که با یک کامپیوتر ارتباط دارد و در عین حال که اطلاعاتی به کامپیوتر می‌دهد، فرمانهائی نیز از آن می‌گیرد.


Magnetic modulator (magnettor)

ترکیب کننده امواج که از تقویت کننده‌های مغناطیسی تشکیل شده است.


Reference black level

حداکثر سیاهی نقاط تصویر تلویزیون.


Sound track

نوار باریکی در حاشیه فیلم‌های ناطق که امواج صدا بر روی آن ضبط شده‌اند.


Active power

توان مفید الکتریکی که بر حسب وات سنجیده می‌شود.


Bend H plane (H type)

خمیدگی مسیر هدایت امواج خیلی کوتاه در سطح میدان مغناطیسی.


Input/ Output channel

راه ارتباطی برای انتقال اطلاعات از واحدهای تبدیل به واحد مرکزی یا برعکس، کانال ورودی/ خروجی.


Reference level

حداقل (ولوم) در سیستم صوتی.


Transponder

دستگاه توام فرستنده و گیرنده که به محض دریافت علائم مشخصی، بطور خودکار به آن پاسخ می‌دهد.


Field - effect transistor

ترانزیستوری که هدایت آن تحت تأثیر میدان الکتریکی تغییر می کند.


Input/ Output control

کنترل اطلاعات ورودی و خروجی هنگام انتقال اطلاعات از واحدهای تبدیل به واحد مرکزی یا برعکس، هم از جهت نرم افزار و هم از حیث سخت افزار.


Reference, noise

امواج پارازیت با توان 12- 10 وات و فرکانس 1000 سیکل در ثانیه که مبنای سنجش سایر امواج پارازیت است.


Transreceiver

فرستنده و گیرنده رادیوئی که بصورت یک دستگاه واحد ساخته می‌شود.


Active sensor

یک وسیله اندازه‌گیری در سرویس ماهواره‌ای اکتشافات زمین و یا در سرویسهای تحقیقات فضائی.


Arithmetic unit

قسمتی از کامپیوتر که عملیات عددی و ریاضی را انجام می‌دهد.


Beta decay (disintegration)

نوعی تغییر رادیو اکتیو در هسته اتم که عدد اتمی آن را بدون تغییر عدد جرمی باندازه یک واحد کم یا زیاد می‌کند.


Demultiplexer

ترکیبی است که اطلاعات در یک دستگاه کامپیوتر را از یک ورودی به یکی از چندین خروجی (برطبق سیگنالهای کنترل از مسیر معین) می‌برد.


Reference white level

حداکثر روشنی (سفیدی) نقاط تصویر تلویزیون.