واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976

سیستمی که جهت جلوگیری از ورود سیگنالهای غیر ضروری بکار می‌‌رود. اغلب از رله برای این کار استفاده می‌شود.

اتصال مداری که از سه ناحیه در یک نقطه ارتباط می‌یابند.

Series circuit connection

به دو یا چند وسیله الکتریکی گفته می‌شود که بطور سری متصل شده‌اند. وقتی که آنها از نقطه‌ای به نقطه دیگر زنجیر بسازند، جریان یکسانی از تمام آنها عبور می‌کند.

Parallel circuit connection

دو یا تعداد بیشتری وسیله الکتریکی از قبیل کلید و ترانزیستور که بطور موازی متصل شده‌اند بطوری که جریان می‌تواند از یک نقطه به نقطه دیگر توسط هر یک از دو وسیله عبور نماید.

Direct connection

کوتاهترین فاصله بین دو نقطه .

1- مترادف کلمه تقلیل پیدا کردن است.

2- افت نیرو یا انرژی در یک دستگاه را گویند.

3- انتشار یا مصرف انرژی بدون انجام کار مفید .

اصطلاحی که مشخص کننده کاهش قدرت بین دو نقطه یک سیستم انتقالی است.

کاهش قدرت در خطوط انتقال که برحسب دسی بل اندازه‌گیری می‌شود.

افت قدرت یا نیروی دستگاه به مقدار کم.

کوچکترین ذره یک عنصر

Antenna effect

هرگونه علامتی از جهت دیگری غیر از جهت هدایت شده آنتن دریافت شود.

دستگاه‌های پرورش اطلاعات، گاهی این اصطلاح به جای واحد مرکزی کامپیوتر (cpu) بکار می‌رود.

Parallel runing

وقتی برنامه‌های یک طرح آماده برای اجرا باشد، برای مدت محدودی ضمن اجرای طرح جدید، طرح قدیم (دستی) نیز اجراء می‌گردد و نتایج حاصل از اجرای دو طرح با هم مقایسه می‌شود تا اطمینان حاصل گردد که طرح جدید درست است.

Extraneous frequency components

قدرت کل اجزاء فرکانس زاید یک تن سیگنال می‌بایست لااقل 35dB کمتر از قدرت سیگنال اصلی باشد.

شیوه‌ای برای ثبت اطلاعات روی کارت منگنه. در این شیوه روی ستونهایی از کارت منگنه با مداد علامت‌گذاری می‌شود و این علامتها در ماشین مخصوص خودبخود به سوراخ تبدیل می‌گردد.

Difference , potential

اختلاف لگاریتمی بین ولتاژ دو نقطه در یک مدار الکتریکی.

تغییر شکل نا مطلوب در شکل امواج بطوری که امواج دریافتی کاملاً شبیه به آنچه از طریق فرستنده ارسال شده است نیست.

اختلاف موج در اثر مشخصات یک انتقال غیر خطی که در نتیجه فرکانسهای هارمونیکی ظاهر می‌شود.

علامت سمعی یا بصری که درست کار نکردن و یا از کار افتادن دستگاه را نشان دهد.

دستگاه اخطاری در مرکز تلفن که در صورت نگه‌داشتن گوشی‌های تلفن عمل می‌کند.

یک اداره یا یک میز آزمایش و یا امکانات کنترل تکنیکی که مسئولیت تعمیر و نگه‌داری خطوط، ترانکها و مدارها را به عهده دارد.

Merging

ادغام دو پرونده در یک پرونده در کامپیوتر.

Connection

مسیر سیم مستقیمی جهت عبور جریان بین دو نقطه در یک مدار.

انتقال، انتشار، و دریافت هر نوع علائم الکتریکی از راه دور، با سیم یا بدون سیم.

معمولاً در برنامه‌ شماره‌گذاری در خارج از منطقه مشترک در نظر گرفته می‌شود.

Delta connection

یک روش ارتباطی است در مدار برق سه فازه به شکل اتصال مثلثی.

یک هادی الکتریکی است که بعنوان یک سوئیج اتوماتیک به طور همزمان نقطه تماس چند دستگاه را به هم مرتبط می‌کند.