واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Track descriptor record

رکورد شاخص، رکورد مشخص کننده وضع یک شیار دیسک.


Aperiodic antenna

آنتنی که بین دو حد وسیع فرکانس دارای امپدانس ثابتی است.


dBm

یک اندازه‌گیری لگاریتمی در قدرت نسبت به یک میلی وات است.


Index point (Marker)

نقطه شروع، نقطه آغاز یک شیار از دیسک مغناطیسی، نقطه علامت.


Loud speaker dividing network

مداری که ارتعاشات مختلف را انتخاب کرده و بین چند بلند گو تقسیم می‌کند. (در تقویت کننده استریو)


Sleeping sickness

نقصی که در ترانزیستورهای پیوندی و کاتد لامپهائی که مدت زیادی بیکار مانده‌اند پیدا می‌شود.


Aperiodic damping

حرکت یک سیستم مکانیکی که پس از انحراف بدون نوسان بجای خود بر می‌گردد.


DC

جریان مستقیم:‌ جریان الکتریکی که فقط در یک جهت جریان پیدا می‌کند.


Index register

انگاره جدول نشانی‌ها، انگاره‌ای که در آن فهرست نشانی‌های اطلاعات ثبت شده در حافظه درج می‌گردد.


Operating ratio

نسبت تعداد ساعت کار ماشین یا کامپیوتر به تعداد ساعاتی که برای سرویس یا تهیه برنامه آن صرف می‌شود.


Reading rate (speed)

تعداد حروف و علائمی که از یک دستگاه حافظه در واحد زمان بدست می‌آید.


Slicer

نوعی مدار محدود کننده که فقط قسمتی از ورودی خود را خارج می‌‌کند.


Tracking

1- روش کنترل مدارهای گیرنده رادیوئی برای اطمینان ا زمنظم بودن آنها در فرکانسهای معین.

2- دقت تنظیم حرکت قلم حکاکی در مسیر معین برای ساختن صفحه گرام.


Dead-end

نقطه انتهائی یک جفت کابل یا سیم بر روی یک دکل یا قطب.


Fading

تغییر در شدت میدان امواج رادیوئی بر اثر تغییر وضع محیط انتشار آنها. ضعیف شدن سیگنالها براثر تداخل امواجی که از دو مسیر جداگانه به یک نقطقه می‌رسد.


Index sequential

روش سازمان دهی اطلاعات روی واسطه‌های دسترسی مستقیم به صورت متوالی همراه با فهرست.


Low frequency (LF)

باند فرکانس رادیوئی بین 30 تا 300 کیلو سیکل در ثانیه ـ‌ موج یا سیگنالی که تعداد تناوب آن در ثانیه کم باشد.


Read-out

خواندن و انتقال اطلاعات یا برنامه ‌ها از حافظه داخلی به حافظه خارجی (یکی از واسطه‌ها).


Slide wire

سیمی که طول و مقاومت آن بوسیله یک کنتاکت متحرک تغییر می‌کند.


Trailing edge

قسمت مهم اتلاف انرژی موج ضربه‌ای.


Caesium clock

ساعت بسیار دقیقی که در آزمایشگاه‌های علمی به کار می‌رود. دقت این ساعت 10- 10 ثانیه است یعنی در 300 سال فقط یک ثانیه در اندازه گیری زمان اشتباه دارد.


Read-out pulse

علامت یا موجی ضربه‌ای که برای کشف آثار ثبت شده در عناصر حافظه کامپیوتر بکار می رود.


Slot antenna

آنتنی که قسمت تشعشع کننده آن را، شیاری روی یک صفحه فلزی تشکیل می‌دهد.


Transaction

تغییرات. عناصر اطلاعاتی لازم برای به روز رساندن و پرورش رکوردهای اصلی اطلاعات.


Aperture compensation

تقویت پاسخ HF در تقویت کننده‌های امواج تصویر برای جلوگیری از اعوجاج آن.


Debugging

روشی برای کشف تشخیص و برطرف کردن اشتباهات در نرم افزار یا سخت افزار.


Low level modulation

مدولاسیون در نقطه‌ای از مدار که توان آن نسبت به توان خروجی کم است.


Aperture distortion

اعوجاج ناشی از برخورد شعاع‌های الکترونی به دیواره روزنه ها


Baudot code

الفبای قراردادی (کد) ماشین تحریر پنج کانالی که از یک قرن پیش در صنعت تلگراف از آن استفاده می‌شود.


Operation code

علائم قراردادی و مشخص کننده دستورالعمل کار کامپیوتر.