واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Reactance modulator

مدار یا سیم‌پیچی که مقاومت القائی آن برحسب تغییر دامنه موج (مدوله) تغییر می کند.

Townsend avalanche

تخلیه الکتریکی ناگهانی و موقتی که در اثر برخورد شدید یونها به یکدیگر بوجود می‌آید و باعث برخوردهای متوالی یونهای دیگر می‌شود.

Anti-resonance

دو یا چند امپدانس موازی که در برابر فرکانس رزونانس حداکثر مقاومت را از خود نشان می‌دهند.

Battery charger

دستگاهی برای شارژ باتریها.

Impulse - transmission

انتشار امواج با روش ضربه‌ای برای جلوگیری از اثر تداخل با فرکانسهای کم.

Loud microphone

بلند گوی دینامیک که بجای میکروفون نیز بکار می رود.

Reactatron

نوعی تقویت کننده میکرویو با استفاده از یکسو کننده نیمه هادی.

Trace

خط روشن رسم شده بر روی لامپ کاتدی که مسیر حرکت شعاع الکترونی را نشان می‌دهد.

Anti-sidetone circuit

مداری در تلفن که مانع اتصال منبع تغذیه میکروفون به گوشی می‌شود. در این حالت موقعی که با فرستنده تلفن صحبت می‌شود درگیرنده تلفن صدای خود را می‌شنویم

Battery clip

گیره فنری برای اتصال موقت به قطبهای باتری

Data under voice (DUV)

ترتیب ارسال اطلاعات در 1/544 میگا بیت در ثانیه در پهنای باند.

Facsimile scanning

تجزیه شعاعهای نورانی حامل سیگنالهای تصویر از چپ به راست و از بالا به پایین برای تولید مجدد تصویر روی یک صفحه حساس.

Loudness

میزان تأثیر صوت در حس شنوائی انسان که بلندی صدا نامیده می‌شود.

Read

تبدیلی آثار ثبت شده در حافظه کامپیوتر به علائم و آثار خروجی. خواندن و کسب اطلاعات از یک دستگاه حافظه مغناطیسی یا الکتریکی.

Skip distance

حداقل فاصله انتشار امواج رادیوئی در سطح زمین که از طبقه فوقانی جو به زمین می‌رسد.

Track

1- لبه یا حاشیه باریکی از نوار ضبط صوت یا حافظه کامپیوتر که اطلاعات روی آن ضبط می‌شوند.

2- شیار فرضی روی واسطه‌های مغناطیسی و نوار کاغذی.

Battery connector

اتصال سربی دو سر باتریها

Cable , tie

کابل بین دو فریم پخش و یا بین دو سانترال تلفن و یا ارتباط بین دو کابل دیگر.

Facsimile telegraph

سیستم تلگرافی برای انتقال یا انتشار تصاویر.

Loudness level

میزان فشار صوت برحسب db با مقایسه با فشار صدائی با فرکانس 1000c/s که فشاری معادل 0/0002 میلیونیم آتمسفر(Microbar) تولید می‌کند.

Read around number

تعداد دفعاتی که از آثار ثبت شده در یک لامپ حافظه می‌توان استفاده کرد.

Skip zone

ناحیه‌‌ای از سطح زمین که امواج رادیوئی با انتشار مستقیم، قابل استفاده نیستند.

Track circuit

مداری که از اتصال ریلها به یکدیگر به وجود می‌آید.

Battery discharger

مقاومت متغیر و قابل تنظیم برای آزمایش چگونگی خالی شدن باتری

Cable , underground

حوضچه‌های کابل که جهت جایگزینی و دیگر تغییرات کابل، د رشبکه کابل از آن استفاده می‌شود.

DB

یک اندازه‌گیری لگاریتمی است که نشان دهنده نسبت ضریب دو قدرت است: 

Facsimile transmission

انتقال و ظاهر شدن تصاویر به صورت سیگنال یا امواج با استفاده از پیلهای فتوالکتریک.

Index area

محل ثبت فهرست نشانیها در واسطه‌های دسترسی مستقیم در کامپیوتر.

Operand

1- یک بخش یا یک عنصر از یک عمل.

2- نشانی یک محفظه

Reader

دستگاه خواندن اطلاعات کامپیوتری.