واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Recording stylus

قلم حکاکی برای ثبت ارتعاشات.


Translation loss

کاهش دامنه نوسانهای مکانیکی که بوسیله قلم حکاکی کپیه می‌شوند.


Arc conventer

نوعی نوسان ساز که با استفاده از قوس الکتریکی جریان متناوب تولید می کند.


Bearing bracket

قسمت خارجی بدن ماشین که تکیه گاه یاتاقانها است.


De - energize

توقف عبور جریان در یک مدار یا جدا کردن پتانسیل الکتریکی از یک مدار نظیرقطع یک سوئیچ.


Feeder box

جعبه تقسیم کابلها و سیمهای اصلی.


OR-circuit (gate)

یک مدار فیزیکی در عملیات دودویی با دوپایه ورودی و یک پایه خروجی که دارای نتایجی منطقی است.


Record length

اندازه رکورد، طول رکورد،‌ تعداد کاراکترهای رکورد.


Arc drop

افت اختلاف سطح بین آند و کاتد یکسو کننده‌های گازی


Beat frequency

ضربانهای متناوب، حاصل از تداخل دو موج با فرکانسهای متفاوت.


Camp on

در یک سیستم سوئیچینگ اتوماتیک یک مکالمه بصورت انتظار یا مشغول در ترمینال می‌ماند تا اینکه خط مورد نظر آزاد گردد.


Feed through

سیمی که قسمتهای مختلف یک مدار چاپی را از دو طرف بهم متصل می‌‌کند.


Initialization

عملی که در آغاز اجرای یک برنامه صورت می‌گیرد برای حصول اطمینان از اینکه کامپیوتر از نظر شاخصها و عناصر ثابت دیگر در شرایط مطلوب قرار دارد.


Magnetic disk storage system

حافظه گردنده‌ای به شکل صفحات متعدد که روی هر یک از آنها در حدود 5 میلیون علامت در صد ردیف ثبت می‌شود و در کامپیوترهای جدید به کار می‌رود.


Sound analyzer

اسباب اندازه‌گیری دامنه و فرکانس موج صوتی.


Beating

روش ترکیب دو فرکانس در یک نوسان ساز برای بدست آوردن نوسانی یا فرکانسی معادل تفاضل آنها.


Camp on busy

در سیستم سوئیچینگ اتوماتیک چنانچه تلفن طرف مقابل مشغول باشد تلفن کننده باید در حال انتظار بسر برد تا خط تلفن شونده آزاد و بطور اتوماتیک به تلفن کننده وصل شود.


Deflection full scale

نشان داده شدن حداکثر مقدار درجه در یک وسیله اندازه‌گیری


Ferrite

هسته مغناطیسی شامل مواد پودر شده‌ای از اکسید آهن که با سایر اکسیدها ترکیب می‌شود، مانند نیکل - کبالت. دارای مقاومت زیادی است در نتیجه در فرکانسهای بالا افت جریان خیلی پایین می‌آید.


Magnetic drum storage

استوانه گردنده‌ای که سطح آن از ذرات مغناطیسی پوشیده شده و اطلاعات را بصورت آثار مغناطیس روی ذرات سطح خود ذخیره می‌کند.


Order, wire

مدار صورتی یاتله تایپ که توسط پرسنل امور نگهداری برای ارتباطات مطابق امکانات ارتباطی مرکز نگهداری استفاده می‌شود.


Rectangular pulse

موج ضربه‌ای که معنی آن برحسب زمان، تقریباً بصورت یک مستطیل است.


Sound energy

مقدار انرژی که براثر انتشار یک موج صوتی در فضای یک محیط وارد می‌شود.


Transmission level

نسبت توان سیگنال در هر نقطه از مسیر انتشار به توان آن در نقطه دیگری که بعنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است. (برحسب دسی بل).

 


Arch

یک سیستم کنترل کامپیوتر که با استفاده از چند کامپیوتر بصورت زنجیره‌ای و هر یک از آنها دستگاه ما قبل خودش را کنترل می‌کند.


Beat note

موجی که از تفاضل دو نوسان سینوسی با فرکانسهای متفاوت در یک مدار غیر خطی (مثلاً در یک لامپ خلاء ) بدست می‌آید.


Degeneration

توقف. برگشت منفی. تخلیه


Ferrite core

حلقه از جنس اکسید آهن که قابل مغناطیس شدن است.


Inmarsat

سازمان ارتباطات بین‌المللی ماهواره‌ای دریائی.


Orthicom

لامپ دوربین تلویزیونی که شعاع الکترونی آن صفحه حساس حاوی تصویر را می‌پیماید و به ذرات این صفحه، متناسب با روشنی آنها، بار الکتریکی می دهد.