واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Air-Blast transformer

ترانسفورماتوری که با هوای دم یا پنکه خنک می‌شود.


Arrester lightning

دستگاهی که ولتاژ را در دو انتهای ترمینال کنترل می‌کند و در خودش ذخیره می‌کند تا در شرایط اصلی مورد استفاده قرار دهد.


Binary point

ممیز یا نقطه برای مشخص کردن عدد اعشاری در سلسله اعداد بر مبنای دو.


Challenge

عملی است که اپراتور داخل یک مدار شده و سئوالاتی از قبیل چه شماره‌ای را می‌خواهی؟ می‌کند. داخل مدار شدن و برقراری یک ارتباط داخلی را گویند.


Device , analog

یک وسیله و شرایط کار در انجام اعمال ریاضی مانند جمع بستن، انتگرال گیری و غیره.


Interference fading

ضعیف شدن سیگنال براثر تداخل با امواج دیگر.


Squegging oscillator

نوعی نوسان ساز که دامنه نوسانهای آن پس از رسیدن به حد ماکزیمم ثابتی دوباره صفر می‌شود.


Tunable

قابل تنظیم یا قابل تطبیق برای یک باند فرکانسی معین.


Air capacitor

خازنی که دی الکتریک آن هواست


Articulation

مفصل، لولا، مجموعه گفتار و گوینده رادیوئی که مطالب پخش شده بوسیله آنها برای شنوندگان قابل فهم باشد.


Binary scaler

ویبراتوری با دو حالت پایدار برای شمارش در سلسله اعداد بر مبنای دو.


Chain

زنجیر. زنجیر چاپ


Device , input output

دستگاه ورودی و خروجی، دستگاهی است در سیستم ارتباطی دیتا که در آن اطلاعات وارد یا خارج می‌شود.


Interference pattern

علائم و آثار ناشی از جمع شدن دامنه امواج مشابه که فرکانس آنها یکسان است.


MASER (Microwave Amplification by Stimulated Emistion of Radiation)

تقویت کننده یا نوسان سازی که انرژی داخلی اتمها یا ملکولها را به تشعشع امواج خیلی ریز (میکروویو) تبدیل می‌کند.


Release

اصلاح، ترمیم و آماده سازی سیستم های کارنمایی کامپیوتر که ممکن است وسیله اپراتور یا یک دستورالعمل برنامه‌ای یا یک برنامه خاص انجام پذیرد. این اصلاح ممکن است نرم افزار و سخت افزار، هر دو را در برگیرد.


Squelch circuit

مداری که مانع تولید صدا به هنگام فقدان سیگنال، درگیرنده رادیو می‌شود.


Tune

تنظیم و یا تطبیق فرکانس.


Air cleaner

دستگاه الکترونی تصفیه هوا با استفاده از خواص الکتریسیته ساکن


Binary state

یکی از شرایط ممکن حالت (یک) یا حالت (صفر)


Chain printer

دستگاه چاپ زنجیره‌ای


Flicker , noise

فرکانسهائی که براثر تغییر اتفاقی جریان آندی لامپها تولید می‌شوند.


Maser relaxation

مراحلی در کار Maser که مولکولهای تحریک شده را به حالت عادی برمی‌گردانند.


Remitron

نوعی لامپ شمارش گازی که در کامپیوتر بکار می رود.


Stable oscillation

نوسان پایدار که دامنه نوسان، افزایش یا کاهش نمی‌یابد.


Tuned circuit

مدار تطبیق شده‌ای که برای فرکانس معینی به حالت رزونانس در می‌آید.


Artificial larynx

تیغه ارتعاشی که برای کمک به ادای کلمات در حنجره بعضی اشخاص کار گذاشته می‌شود و با دم تنفس کار می‌کند.


Binaural amplifier (stereophonic)

تقویت کننده با دو کانال صوتی که دو دسته علائم صوتی جداگانه را تقویت می‌کند.


Flip - chip

فن نصب ترانزیستورهای کوچک روی مدارهائی به شکل نوارهای نازک در (میکروالکترونیک).


Interlock

وسیله‌ای که یک وسیله دیگر را که به آن ارتباط دارد به کار می‌اندازد مانند در بازکن برقی.