واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Apparatus

قسمتی از استاندارد شده سخت افزار مانند رله و خازن که معمولاً کوچک بوده و عمل سیگنال را انجام می دهد. در بعضی موارد مجموعه ترکیبات را گویند، مانند دستگاه تلفن. باید توجه داشت که این قسمت استاندارد شده سخت افزار،‌ قابل تغییر و تعمیر نیست.


Bead

عایقی به شکل دانه تسبیح یا مهره


False resistance

مقاومت الکتریکی در برابر نیروی ضد محرکه.


Operator long distance

اپراتوری که جهت برقراری مکالمات بین شهری و فواصل دور توسط سوئیچ برد کار می‌کند.


Receiver bandwidth

باند فرکانسی که یک دستگاه گیرنده می‌تواند بخوبی آن را گرفته و تقویت و تبدیل کند.


Sneak-current arrester

سیم‌پیچی با سیمهای بسیار نازک، برای حفاظت تلفن در برابر جریانهائی که فیوز را نمی‌سوزانند.


Bead memory

قطعه حافظه مغناطیسی


Decible (dB)

واحد اندازه‌گیری افت انتقال، گین رابطه سطح می‌باشد فرمول آن .................................... که P، P  اندازه‌های نیرو هستند که بر حسب وات اندازه‌گیری شده است.

همچنین واحدی است برای تعیین مقدار ولتاژ صوت یا جریان گین برحسب dB.


Family

در دستگاه کامپیوتر به مدارهای مجتمع یک گروه آی - سی گفته می‌شود که از فرم یکسانی در طرح کلی تمام گیت‌ها استفاده نموده و سیگنالهای ورودی و خروجی آنها تماماً با یکدیگر سازگارند بطوری که یکی می‌تواند به دیگری ارسال دارد.


Inductive - coupling

ارتباط دو مدار از طریق القائی یا مجاورت دو عنصر که دارای خاصیت القائی هستند.


Machine interruption

توقف اجرای یک برنامه در کامپیوتر که ناشی از عیب سخت افزار است.


Receiver gating

ولتاژ یا سیگنالهائی که هنگام کار به قسمت ورودی طبقات مختلف یک گیرنده وارد می‌آید.


Transfer characteristic

1- رابطه بین ولتاژ یک الکترود و شدت جریان در الکترود دیگر (لامپ الکترونی).

2- رابطه بین شدت درخشندگی و جریان سیگنال خروجی (لامپ کاتدی).


Bead thermistor

ترمیستوری که از یک قطعه کوچک نیمه هادی ساخته شده و دو رشته سیم هادی در طرفین آن کارگذاشته شده است.


Call forwarding

انتقال یک مکالمه از یک مشترک به مشترک دیگر . در واقع یکی از مزایای سیستم سوئیچینگ است که مسیر مکالمه‌اش را به مشترک دیگر انتقال می دهد.


Decimal

دهدهی، اعداد در پایه ده، اعداد اعشاری.


Fan - In

حداکثر تعداد سیگنالهایی که از یک نقطه خروجی به دست می‌آیند.


Receiver primairies

رنگهای اولیه (قرمز، سبز، آبی) درگیرنده تلویزیونی که با ترکیب مناسبی سایر رنگها را تولید می‌کنند.


Transfer function

1- رابطه بین دو سیستم متغیر بطوری که با معلوم نمودن یکی از آنها بتوان مقدار دیگری را تعیین کرد.

2- رابطه بین ورودی و خروجی در یک سیستم فرمان.


Beam

یک دسته الکترون یا ذرات باردار یا امواج الکترو مغناطیسی که بصورت شعاع باریکی متمرکز شده و در یک جهت حرکت می‌کنند.


Call - hold

نگه داشتن یک مکالمه و گرفتن یک کد بطوری که بتوان همان خط را برای مدتی آزاد ساتخت و مکالمه دیگری را شروع نمود و مجدداً به مکالمه قبلی برگشت.


Decimal number system of code

سیستم یا کد اعداد اعشاری.


Fan - Out

حداکثر تعداد سیگنالهایی که از یک طبقه خروجی به دست می‌آیند.


Inertia - switch

کلیدی که براثر تغییر ناگهانی سرعت گردش خود عمل می‌کند.


Machine ringing

زنگی که در فواصل یکنواخت و بطور اتوماتیک ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که به مکالمه پاسخ داده شود و یا قطع گردد.


Optar

وسیله الکترونی قابل حمل برای هدایت نابینایان که مانند رادار کار می کند.


Receiver selectivity

قدرت انتخاب و جدا کردن امواج با فرکانسهای معین در گیرنده.


Transfer rate

سرعت انتقال اطلاعات یا برنامه‌ها بین واحدهای تبدیل و واحد مرکزی.


Apple tube

لامپ کاتدی مخصوصی که برای تلویزیون رنگی ساخته شده . صفحه تصویر این لامپ از نوارهای فسفری باریک به رنگهای قرمز، سبز و آبی پوشیده است.


Beam aligment

تنظیم و تمرکز شعاع‌های الکترونی در جهت عمود بر صفحه لامپ دوربین تلویزیون