واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
FM - Receiver

گیرنده رادیوئی که امواج FM را دریافت می‌کند.


Inversion circuit

1- مدار وارونه ساز: مداری که یکی از علامتهای دوگانه را به علامت یا حالت دیگر تبدیل می کند.

2- مداری که صفر را به یک و یا یک را به صفر تبدیل می کند.


Resonance

تشدید، هم‌ آهنگی نوسانهای طبیعی و نوسانهای نیروی محرک که باعث تقویت دامنه نوسانها می‌شود.


Twistor

حافظه تجربی کامپیوتر.


Align ment

تنظیم مدارهای الکترونی به منظور عبور دادن موجی با فرکانس معین


Assigned frequency band

باند فرکانس واگذاری


Bistable

مداری که دارای دو حالت پایدار است.


FM - transmitter

دستگاه فرستنده رادیوئی که فرکانس‌های صوتی را با تغییر فرکانس موج حامل با آن ترکیب کرده و منتشر می‌کند.


Inverted speech

نوعی مخابره رمزی به وسیله بی سیم یا رادیو که فرکانس صوتی را تغییر داده فقط درگیرنده مخصوص قابل فهم است.


Megaphone

دستگاه صوتی که شامل میکروفون، تقویت کنده و بلند گو است که صدا را در جهت معینی پخش می‌کند.


Resonance curve

منحنی نمایش پاسخ یک مدار برحسب فرکانس که حالت رزونانس آن را نیز نشان می‌دهد.


Align ment tools

پیچ گوشتی غیر فلزی مخصوص تنظیم خازن و هسته بوبینهای القائی


FM - Tuner

مجموعه‌ مدارهائی که سیگنالهای FM را دریافت و تقویت و تجزیه می‌کنند.


Megger

دستگاهی که جهت اندازه‌گیری مقاومت عایقها استفاده می شود.


Resonant circuit

مدار نوسانی شامل سلف و خازن که می‌تواند به حالت تشدید درآورد.


Strays

هر نوع اختلال در سیستم رادیوئی.


Alive

دارای نیروی محرکه و قدرت جریان، هادی جریان:‌ برای استفاده در انرژی دادن به یک دستگاه، وصل شدن به یک منبع ولتاژ الکتریکی، شارژ بعنوان داشتن یک اختلاف پتانسیل الکتریکی


Astable circuit

مداری که موج مداومی بدون حالت تحریک خارجی تولید می‌کند.


Focalspot

محل تجمع اشعه الکترونی در لامپ مولد اشعه X یا روی صفحه تصویر لامپ کاتدی.


I/ O

علامت اختصاری برای Input/ output .


Resonant frequency

فرکانسی که معادل فرکانس طبیعی یک سیستم بوده و می‌تواند آن را به حالت تشدید درآورد.


Stretch

کامپیوترهای عددی که قادرند در هر ثانیه بیش از میلیونها عمل منطقی را انجام دهند.


Two way communication

ارتباط دو طرفه بین دو ایستگاه رادیوئی که هر کدام دارای یک فرستنده و یک گیرنده هستند.


Alkaline battery

باتری‌هایی که الکترولیت آنها را یک محلول قلیایی تشکیل می‌دهد.


Astatic

تعادل بی تفاوت. جلوگیری از اثر میدان مغناطیسی خارجی


Bits per second (b/s)

نسبت اطلاعات دیجیتالی است که به عنوان اعداد واحدهای اطلاعات باینری در ثانیه انتقال می‌یابند.


Circuit order

اسنادی است جهت ارسال طرح مهندسی به شبکه ترانک تلفنی یا مدار مخصوصی جهت بکارگیری طراحی.


Foldover

نقصی در تصویر تلویزیون که به صورت تا شدن خطوط و قائم تصویر به نظر می‌رسد.


Memory capacity

مجموعه اطلاعاتی که می‌توان در یک دستگاه حافظه ذخیره کرد و معمولاً بر حسب تعداد حروف یا اعداد سنجیده می‌شود.


Resonator

سیستم یا وسیله‌ای که بوسیله یک سیستم نوسانی دیگر به نوسان درآید.