واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Parity check

کنترل موازنه عناصر مغناطیس شده در حافظه یا واسطه‌های مغناطیسی.


Resistance lamp

1- لامپهائی که نور آنها براثر التهاب یک رشته فلزی تولید می‌شود.

2- لامپی که مانع می‌شود جریان یک مدار از حد معینی بیشتر شود.


Stereophonic amplifier

تقویت کننده‌ای که هر دسته از امواج صوتی را جداگانه تقویت و پخش می‌کند.


Turret tuner

وسیله تنظیم کانال درگیرنده تلویزیونی چند کانالی.


Interrupt

توقف اجرای یک برنامه به علل خارج بودن از برنامه.


Maximum sensivity

حداقل توان سیگنال ورودی برای تولید خروجی معین در یک سیستم FM. 


Stereophonic sound

صدائی که هر دسته از امواج آن از یک جهت شنیده می‌شود.


Tweeter

بلند گوئی برای تولید امواج صوتی از 5000 C/S به بالا در سیستم صوتی (Hi-Fi). 


Bipolar

دارای دو قطب یا حامل دو نوع بارالکتریکی غیر همنام


Dielectric

عایق (دی الکتریک) جسمی که دارای مقاومت زیاد باشد جریان الکتریسیته را هدایت نمی‌کند اما دارای میدان ثابتی است.


Interruped continious wave (ICW)

موجی که از قطع و وصل یک موج مداوم تولید می‌شود. علائمی که به این ترتیب به دست می‌آید در مخابرات کشتی‌ها به کار می‌روند.


Maximum usable frequency

حداکثر فرکانس امواج قابل انتشار از طریق یونوسفر


Parity generator

همسنگ ساز، دستگاهی جهت همسنگ رسی در کامپیوتر.


Stereophonic system

سیستم ضبط یا پخش صدا با استفاده از چند میکروفون یاچند بلند گو برای ضبط یا انتشار چند دسته امواج صوتی بطور جداگانه.


Twin cable

دو رشته کابل موازی که به یکدیگر تابیده نشده و پوشش عایقی مشترکی ندارند.


Alerting (Alerting signal)

سیگنالی که به مشترک فرستاده می‌شود (مخصوصاً برای PBX) و یا توسط آن سیستم سوئیچینگ یک مکالمه ورودی را نشان می‌دهد.


Interruption

قطع یک مرحله از عملیات تا شروع مرحله دیگر در اطلاعات کامپیوتر.


Storaye capacity

ظرفیت یا گنجایش ذخیره اطلاعات در حافظه کامپیوتر و غیره.


Twin check

کنترل مداوم کار کامپیوتر با مقایسه نتایج حاصل از دو دستگاه مشابه.


Algol

زبان رمزی که در تهیه برنامه حل مسائل ریاضی بوسیله کامپیوتر به کار می‌رود، به عبارت دیگر یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالا است.


Bipolar transistor

ترانزیستور دو قطبی که در آن حامل‌های بار مثبت و منفی به یک اندازه اهمیت اساسی دارند.


Circuit common - battery

مداری است جهت متمرکز کردن منبع قدرت باتری.


Diffraction

انحراف. پراش


FM Radio

سیستم انتشار رادیوئی براساس مدولاسیون فرکانس.


Inventory management package

برنامه آماده برای مکانیزه کردن مدیریت انبار. مدیریت انبار نوعی برنامه خاص است که پس از مصرف جنبه عمومی پیدا می کند.


Resolution

1- قابلیت تشخیص دستگاه اندازه‌گیری یا رادر.

2- میزان دقت و شباهت تصویر تلویزیون به تصویر اصلی.


Store

1- انبار، محل ذخیره و جمع‌آوری اطلاعات.

2- هر وسیله یا واسطه‌ای که اطلاعات را در خود نگاه می‌دارد، به قسمی که در صورت لزوم قابل دسترسی باشد.


Twisted pair

1- کابل دو رشته‌ای تابیده بدون روپوش مشترک.

2- دو رشته سیم روپوش دار که به هم تابیده شده‌اند.

 


Algorithm

طرحی برای اجرای یک کار بعنوان یک سری از کارهای کوچکتر که بطور نمونه صحبت از محاسبه عددی است. بطور کلی تر مجموعه ‌ای است از قواعد و روشهای معین برای حل مسائل در چند مرحله محدود.


Assigned frequency

فرکانس واگذار شده به سرویس خاص