واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3088
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
سراچه‌ای متشکل از دو اتاق خواب با نشیمن و حمام برای خانواده‌ها
خدماتی که به اعضای خانوادۀ فرد مبتلا به ناتوانی تحولی (developmental disability) ارائه می‌شود تا توان آنها را برای مراقبت از فرد بیمار افزایش دهد
family systems model
نگاه کنید به : family systems theory
family systems theory, family systems model, Bowen family systems theory
نظریه‏ای مبتنی بر اینکه درمانگر برای ایجاد تغییرات سازنده در خانواده نمی‌تواند فقط به تک‌تک اعضای خانواده توجه کند، بلکه باید کلیت خانواده را در نظر گیرد
نوعی روان‏درمانی برای حل مشکلات روان‏شناختی اعضای یک خانواده و روابط و الگوهای رفتاری آنها
نموداری که نشان‌دهندۀ مجموعۀ روابط خویشاوندی زبان‌های یک خانوادۀ زبانی است
ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی حاکم بر خانواده که نوعاً شامل انضباط و احترام به بزرگ‌تر و پرهیز از بی‌بندوباری جنسی است
family-style restaurant
نوعی غذاخوری خودمانی که غذاهای آن غالباً در دیس عرضه می‌شود و مهمانان خودشان از خود پذیرایی می‌کنند متـ . رستوران خانواده
family-style service, German style, family service
شیوه‌ای از پذیرایی که در آن غذا یکجا در ظروف بزرگ بر روی میز گذاشته می‌شود و مهمانان خودشان غذا را می‌کشند
famine edema
نگاه کنید به : nutritional edema
fan
نگاه کنید به : deep sea fan
افزاره‌ای که به‌کمک تیغه‌ها یا پره‌های متصل به یک توپی بر روی یک محور شارش جریان هوا ایجاد می‌کند
باریکه‌ای از امواج رادیویی با سطحِ مقطع بیضی کشیده
fan filter
نگاه کنید به : velocity filter
چینی با منطقۀ لولایی پهن که یال‌های آن از خط لولا دور می‌شوند
fan marker
نگاه کنید به : fan-marker beacon
یکی از روش‌های لرزه‌نگاری شکستی برای شناسایی پیکره‌هایی با بی‌هنجاری سرعتی متـ . برداشت لرزه‌ای کمانی arc shooting
پره‌های شعاعی نصب‌شده در جلو یا پشت پروانۀ تونل باد برای از بین بردن چرخش ایجادشده در جریان درون تونل باد
fan-marker beacon, fan marker
نوعی نشان‌فرست رادیویی ثابت که پرتوهایش به ‌صورت عمودی و به ‌شکل بادبزن ارسال می‌شود
fan-shaped
نگاه کنید به : flabelliform
چند شاخه شدن ریشۀ گیاهان غده‌ای
کنگلومرایی متشکل از نهشته‌های پنجه‌‌آبرفتی آژندیده
حرکت افقی دود بدون گسترش دودستون که غالباً تا مسافت زیادی ادامه می‏یابد
fantasy
نامتعارف؛ غیرمعمولی؛ غیرضروری
فیلمی که جهانی تخیلی و غیرواقعی را به تصویر می‌کشد و داستان‌هایی از شخصیت‌ها و رویدادهای عجیب و غریب روایت می‌کند
fantasy variation 1
نوعی دگرش که فقط عناصر اصلی خصوصاً انگاره‌های لحنی درون‌مایه را در بر می‌گیرد و سبب بسط آنها میشود
fantasy variation 2
مبدلی که در آن آهنگ‌ساز نسبت به سایر انواع مبدل‌ها از آزادی عمل بیشتری در تغییر تم (theme) برخوردار است
FAQ
← روش بی‌هنجارکاهی
FAR 2
نگاه کنید به : false alarm rate