واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 7198
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
cable-ground skidding
نگاه کنید به : ground-lead logging
cable-laid rope
نگاه کنید به : warp-laid rope
نخ حاصل از تابیدن رشته‌ها به دور هم در طی یک یا چند فرایند
واگن انتهایی قطار برای استراحت یا انجام وظیفۀ مأموران موظف قطار
خطی ویژة نگهداری از واگن‌های خدمت
cabotage 2, intercoastal navigation, coasting trade
کشتیرانی بین بنادر یک کشور
حمل‌ونقل هوایی و دریایی بار و مسافر به‌صورت انحصاری در یک کشور
[حمل‏ونقل دریایی] حق کشتیرانی بین بنادر یک کشور [حمل‏ونقل هوایی] حق حمل‌ونقل هوایی بار و مسافر به‌صورت انحصاری در یک کشور
CABW
CAC
نگاه کنید به : carbon arc cutting
CAC-A
نگاه کنید به : air carbon arc cutting
cache 1
نگاه کنید به : cache memory
محل ذخیرۀ اقلامی مانند مواد خوراکی و دارویی و همچنین تجهیزات ارتباطی برای پشتیبانی از نیروهای منفرد که به‌صورت بسته‌بندی‌ و در مکان‌های مجزا پنهان یا دفن می‌شود تا در برابر انفجار یا آب‌گرفتگی یا آتش‌سوزی، آسیب‌های احتمالی به حداقل برسد
cache memory, cache 1
حافظه‏ای در رایانه که برای ذخیره‏سازی داده‏ها و متن‌ها و برنامه‏های پُرمراجعه به کار می‌رود
cachectic
ویژگی فردی که دچار نزاری باشد
cachexia
کمبود ناهنجار وزن و تحلیل‏رفتگی و ضعف عمومی که در بیماری‌های مزمن یا اختلالات عاطفی رخ دهد
حس بوی بد درحالی‌که هیچ منبع بدبویی وجود ندارد
تیره‌ای از میخک‌سانان که اغلب خاردار و گوشتی هستند و در ایران گونۀ بومی ندارند
CAD
نگاه کنید به : computer-aided design
استفاده از رایانه یا ابزارهای مبتنی بر رایانه برای طراحی و تولید محصولات
cadaster
نگاه کنید به : cadastre
cadaster
نگاه کنید به : cadastre
cadastral map, property map
نقشه‌ای که مرز قطعات تفکیکی زمین را معمولاً به همراه طول و زوایۀ حامل (bearing) آنها و مساحت هریک از قطعات نمایش می‌دهد و از آن برای توصیف و ثبت مالکیت استفاده می‌کنند
فرایند طراحی و ساخت نقشۀ مورد نیاز حدنگاری
شاخه‌ای از نقشه‌برداری که به تعیین ابعاد و مشخصات و نقشه‌سازی و ثبت حدود املاک می‌پردازد
cadastre/ cadaster
ثبت رسمی موقعیت و اندازه و ارزش و مالکیت هر ملک
cadence
سرعت رکاب زدن دوچرخه‌سوار
cadence, close 2
پیشروی لحنی یا هارمونیک (harmonic) برای پایان دادن به قطعه و لَت و عبارت و جملۀ موسیقی
cadential
منسوب به فرود
cadential progression
پیشروی آکوردها که به فرود منجر می‏شود