واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 6594
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
cylinder head cover, rocker cover, rocker arm cover, rocker box, valve cover, valve rocker cover,valve gear cover, camshaft cover
درپوشی که بر روی سرسیلندر بسته می‌شود و مجموعۀ سوپاپ‌ها و اسبک‌ها در زیر آن قرار می‌گیرد
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
cylinder head gasket, head gasket
واشری، مقاوم در برابر گرما و فشار بسیار بالا، بین سرسیلندر و بدنۀ سیلندر که مانع از ورود سیال خنک‌کننده به محفظۀ احتراق می‌شود
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
cylinder head nut
هریک از چند مهره‌ای که به کمک پیچ‌ها سرسیلندر را در جای خود محکم نگه می‌دارند
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
وسیله‌ای برای پیدا کردن نشتی سرسیلندر
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
cylinder liner
cylinder sleeve
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
مجموعه‏ای از تیغه‏های دوّار مارپیچی، به شکل استوانه‏ای افقی، که در مقابل یک صفحۀ برشی دوران می‌کنند
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
هریک از سوراخ‌های موجود در سرسیلندر برای ورود مخلوط هوا و سوخت و خروج گازهای حاصل از احتراق
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
ترتیب شماره‌گذاری سیلندرها در موتورهای چندسیلندر درون‌سوز که از جلو به عقب موتور یا برعکس است
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
cylinder sleeve,cylinder liner, liner 3, sleeve
قطعۀ استوانه‌ای جداشونده و تعویض‌پذیری که در سیلندر بعضی از موتورها تعبیه می‌شود تا سطحی بادوام‌تر در برابر حلقه‌ها رینگ‌های پیستون ایجاد ‌شود متـ . آستینۀ سیلندر
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
مخروطی شدن سیلندر در نتیجۀ ساییدگی بیشتر بخش فوقانی آن
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
سطح داخلی سیلندر
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
جوفی که قطر آن از ابتدا تا انتهای لوله یکسان است
حوزه موضوعی: موسیقی
دسته‏ای از طبل‌ها با بدنه‏ای استوانه‏ای‏
حوزه موضوعی: موسیقی
چینی به شکل استوانه
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
پیچه‏ای که بر روی استوانه واقع باشد
حوزه موضوعی: ریاضی
ترازی حباب‌دار به شکل استوانه
حوزه موضوعی: مهندسی نقشه‏برداری
چینی با خط لولای خمیده که شبیه به چین استوانه‏ای است
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
cylindroma (+)
adenoid cystic carcinoma
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
cymbal
cymbals
حوزه موضوعی: موسیقی
cymbals/ cymbal
سازی از خانوادۀ خودصداها، معمولاً بدون امکان تولید بسامدهای معین و اغلب متشکل از یک جفت صفحۀ فلزی بشقابی‌ که در مرکز برآمدگی دارد متـ . جفت‌سِنج clash cymbals
حوزه موضوعی: موسیقی
هرنوع گل‌آذین محدود
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
مربوط یا شبیه به گرزن
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
نوعی گرزن دوسویۀ کوچک
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
cynodont
canine tooth
حوزه موضوعی: پزشکی-دندان‌پزشکی
تیره‌ای از صندل‌سانانِ علفی و انگلی کامل، بدون سبزینه با برگ‌های تحلیل‌رفته و قرمز که گل نر آنها یک‌پرچمی و میوۀ آنها از نوع فندقی است
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
سرده‌ای از خونین‌گُرزیانِ بدون سبزینه با ساقه یا سنبله‌ای گوشتی و گل‌های کوچک و سرخ‌
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
Cyperaceae
تیره‌ای از گندم‌سانانِ علفی با برگ‌های متناوب که گل‌های آنها دارای گُل‌پوش فلسی یا تارمانند و میوه‌هایشان غالباً شبیه فندقه است
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
راسته‌ای از تک‌لپه‌ای‌ها با گل‌های کوچک و تخمدان دو یا سه‌‌برچه‌ای و تک‌حجره‌ای و تک‌تخمکی که یا خودبارورند یا گرده‌افشانی در آنها به‌وسیلۀ باد انجام می‌شود
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
Cyperus
سرده‌ای پُرگونه از جَگنیان، غالباً با ساقۀ سه‌گوش که گرده‌افشانی در آنها به‌وسیلۀ باد انجام می‌شود
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
نوعی میوۀ فندقه حاصل از تخمدان زیرین
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی