واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 6594
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
CVn
Canes Venatici
حوزه موضوعی: نجوم‌
CVR, cockpit voice recorder
وسیله‌ای در هواگَرد برای ضبط خودکار تمامی صداها در هنگام پرواز متـ . ضبط صدا
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
CVT
continuously variable
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
CW 1
call waiting
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
CW 2
cold welding
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب، مهندسی مواد و متالورژی
CWR
continuous welded rail
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
CWY
clear way
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری
نگاه کنید به: بارگُنجان
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی، حمل‏ونقل ریلی
رنگیزه‏ای در یاخته‏های مخروطی شبکیه که حساسیت آن در مقابل بخش آبی طیف نور مرئی بیش از دیگر رنگیزه‏ها است
حوزه موضوعی: پزشکی
cyanosis
رنگ‌باختگی آبی‌فام پوست براثر تراکم هموگلوبین احیاشده در خون
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
مربوط به کبودک
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
cyathium
گل‌آذینی با گل‌های کوچک و تک‌جنسی با گریبانی (involucre) که با غدد شهدی یا گلبرگی (petaloid glands) احاطه شده و کل گل‌آذین به یک گل شبیه است
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
cyber attack
تهاجم یک رایانه به رایانۀ دیگر که در نتیجۀ آن محرمانه بودن اطلاعات و یکپارچگی آنها و دسترسی به آنها با اشکال روبه‌رو می‌شود
حوزه موضوعی: علوم نظامی
cyber battlefield
محیطی رایانه‌ای که در آن به جای نزاع سرزمینی، سرقت اطلاعات و تخریب سامانه‌های رایانه‌ای صورت می‌گیرد
حوزه موضوعی: علوم نظامی
تمهیداتی به‌منظور دستیابی به دانش و ابزارهای لازم برای شناسایی مهاجم و جلوگیری از تهاجم به شبکه‌های رایانه‌ای
حوزه موضوعی: علوم نظامی
cyber espionage
استفاده از رایانه یا دستگاه‌های ارتباطی رقمی برای دسترسی ‌به اطلاعات حساس دشمن
حوزه موضوعی: علوم نظامی
cyber incident response team
computer incident response
حوزه موضوعی: رمزشناسی
فعالیت جنسی که با استفاده از تجهیزات دسترسی به فضای مجازی و از راه دور انجام می‌پذیرد
حوزه موضوعی: علوم سلامت
cyber soldier
فردی نظامی که از دانش و مهارت‌های رخنه‌گری و درگیری و جنگ و جاسوسی در فضای رایانه‌ای استفاده می‌کند
حوزه موضوعی: علوم نظامی
فرد یا ویروس یا برنامۀ رایانه‌ای که می‌تواند باعث تخریب یا تغییر یا کاهش کارایی سامانه‌‌های رایانه‌بنیاد شود
حوزه موضوعی: علوم نظامی
cyber warfare
1. رزم در قلمرو اطلاعات 2. هدایت یا آمادگی برای هدایت عملیات نظامی برطبق مبانی اطلاعاتی
حوزه موضوعی: علوم نظامی
cyber weapon
هر فرد یا برنامه یا ویروس رایانه‌ای که به داده‌های طبقه‌بندی‌شدۀ دشمن دست می‌یابد یا آنها را دستکاری و تخریب می‌کند
حوزه موضوعی: علوم نظامی
cyber-squatting
ثبت یک نام دامنۀ اینترنتی به‌منظور فروش آن با قیمت بالاتر در آینده
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
جنگ مَجازی با استفاده از وب‌بین و آوابَر
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
استفاده از نامۀ الکترونیکی، گپ‌سرا، پی‌جو، تلفن همراه یا انواع دیگر ابزارهای فنّاوری اطلاعات برای ارعاب افراد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
فردی که بدون اطلاع از رایانه به راهنمایی دیگران در این زمینه می‌پردازد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
cyberburger joint
نوعی غذاخوری که دستیابی به اینترنت را برای مشتریانش فراهم می‌سازد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
cyberbusiness
شرکتی که بیشتر فعالیت‌های خود را ازطریق اینترنت انجام می‌دهد
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
cybercard, e-card
کارت تبریک الکترونیکی که ازطریق پست الکترونیکی ارسال می‌شود
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
cybercash
electronic money
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی