واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 6594
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
CA 1
controlled atmosphere storage
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
CA 2
control account
حوزه موضوعی: مدیریت-مدیریت پروژه
CA 3
certification authority
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی
نگاه کنید به: خدمات اَبری رایانش
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
cab over tractor
نوعی کامیون که اتاق آن مستقیماً بر روی موتور قرار دارد
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
cab over truck
نوعی تریلی که اتاق آن مستقیماً بر روی موتور قرار دارد
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
نمایش علائم در اتاقک لوکوموتیو
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
cabanna 1, plage 1 (fr.)
مجموعۀ تأسیسات رفاهی یا تفریحی یا اقامتی کنار ساحل * واژۀ "پلاژ" در زبان فرانسوی به مفهوم ساحل است، اما در تداول عامه فارسی‏زبانان به معنی فوق به کار می‏رود.
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
cabanna 2, plage 2 (fr.)
اتاقکی چوبی یا حصیری در ساحل شنی دریا
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
cabbagy flavour
گشته‌طعم ناشی از حرارت دیدن ترکیبات سولفیدریلی شیر
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
cabin altitude, cabin pressure
ارتفاع متناسب با فشار درون اتاقک
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
cabin attendants
cabin crew
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
cabin blower, cabin supercharger
دمنده‌ای مکانیکی که هوای اتاقک هواگرد تحتِ‌فشار را تأمین می‌کند
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
cabin crew, cabin personnel, cabin attendants
گروهی از کارکنان داخل هواگَرد که با مسافران تماس دارند
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
قایق موتوری دارای یک یا چند اتاقک و امکانات اقامتی برای استراحت و تفریح مسافران متـ . قایق اتاق‌دار
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی، گردشگری و جهانگردی
cabin differential pressure
تفاوت فشار بین درون و بیرون اتاقک هواگرد تحتِ‌فشار
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
cabin personnel
cabin crew
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
cabin pressure
cabin altitude
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
cabin pressure controller, CPC
دستگاهی الکترونیکی در هواگردهای تحتِ‌فشار که علائم لازم برای باز و بسته شدن شیر‌های خروجی هوا از اتاقک هواگرد را ارسال می‌کند و فشار اتاقک را در محدودة مجاز نگه می‌دارد متـ . تنظیم‌گر فشار اتاقک cabin pressure regulator
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
نگاه کنید به: واپایشگر فشار اتاقک
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
ثابت نگه داشتن فشار ایمن درون هواگرد در هنگام پرواز در ارتفاع بالا
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
cabin pressurization safety valve
positive pressure relief valve
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
cabin supercharger
cabin blower
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
cabin, cabine (fr.)
1. اتاقکی که از مصالح سبک ساخته شده باشد 2. هریک از اتاق‌های داخل کشتی و جایگاه مخصوص خلبان در هواپیما
حوزه موضوعی: عمومی، مشترک حمل‏ونقل
cabine (fr.)
cabin
حوزه موضوعی: عمومی، مشترک حمل‏ونقل
نگاه کنید به: خشک‌کن سینی‌دار
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
cable 1
چند رشته سیم به‌هم‌تافتۀ روکش‏دار یا بدون روکش برای انتقال جریان برق یا بلندکردن قطعات سنگین متـ . کابل
حوزه موضوعی: عمومی
ساختاری متشکل از دو یا چند رشتۀ به‌هم‌تابیده
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار- الیاف، مهندسی بسپار- تایر
جزئی بافته‏شده که نقش عمدۀ آن تحمل کشش است متـ . جزء کابلی
حوزه موضوعی: مهندسی عمران
cable franchise
مجوز یا حق تفویض‏شده به بهره‏بردار مخابراتی برای بافه‌کشی/ کابل‏کشی و ارائۀ خدمات مربوط به آن در منطقه‏ای مشخص متـ . امتیاز کابل
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات