واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 6594
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
continuity of care
هماهنگی پزشکان و سازمان‌ها برای ارائۀ بی‌وقفۀ خدمات در طول زمان و در سطوح و مکان‌های مختلف با توجه به نیاز بیمار
حوزه موضوعی: مدیریت سلامت
continuity script
فیلم‌نامه‌ای که بعد از مرحلۀ پس‏تولید و به‌عنوان سند ثبت محتوای فیلم نوشته می‏شود
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
continuity shot
نمایی که در ادامۀ نمای قبلی برای ایجاد تداوم آورده شود
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
continuity still
عکس‌هایی که به‌عنوان راهنما، برای حفظ تداوم نماها، منشی صحنه یا عکاس تهیه می‏کند
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
continuo, basso continuo, through bass, general bass
بخش باسی که در طول قطعه ادامه می‌یابد و براساس آن هارمونی‌ها، بر روی یک ساز شستی‌دار یا هر ساز دیگری با قابلیت اجرای آکورد، به‌صورت فی‌البداهه اجرا می‌شوند
حوزه موضوعی: موسیقی
continuous anode
آندی منفرد بدون ناپیوستگی‌های الکتریکی
حوزه موضوعی: خوردگی
continuous arrhythmia
بی‌نظمی در قدرت و کیفیت و توالی ضربان نبض که به‌صورت پدیده‏ای پایدار استمرار دارد
حوزه موضوعی: پزشکی
نوعی ریخته‌گری که در آن قطعۀ ریختگی، درحالی‌که فلز مذاب جاری از درون قالب می‌گذرد و منجمد می‌شود، به‌تدریج از آن بیرون کشیده می‌شود
حوزه موضوعی: مهندسی مواد و متالورژی
continuous cropping
کشتِ فقط یک نوع گیاه در یک نقطۀ زمین در سال‌های متمادی و بدون رعایت تناوب
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
continuous culture
کشتی که در آن محیط مایع به‌طور پیوسته تجدید می‌شود متـ . کشت جاری continuous-flow culture
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی
continuous data protection
نوعی سامانۀ پشتیبان‌گیری که از داده‌های جاری کاربر یک نسخۀ بدل ایجاد می‌کند اختـ . داپ CDP متـ . پشتیبان‌گیری آینه‌ای mirroring
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
نوعی دستگاه بوزدا با ظرفیت بالا که مادۀ مورد بوزدایی را در مقادیر زیاد به‌طور پیوسته و بدون تغییر شرایط، بوزدایی می‌کند
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
continuous dischage certificate
continuous discharge book
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
continuous discharge book, CDB, continuous dischage certificate, CDC, seaman's book , discharge book
کتابچه‌ای حاوی مشخصات و سوابق هر دریانورد که عالی‌ترین مرجع دریایی هر کشور صادر می‌کند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
continuous distillation
یکی از روش‌های جداسازی که در آن خوراک به‌طور پیوسته به ظرف وارد می‏شود و جوش می‏آید تا تقطیر شود
حوزه موضوعی: شیمی، مهندسی شیمی
خشک‌کنی که در آن فرایند خشک کردن مواد غذایی به‌صورت پیوسته یا مداوم و با حجم زیاد انجام می‌شود
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
continuous feeding
یکی از روش‌های غذادهی که در آن فرمول آسان‌گوار با حجم و سرعت کم و به‌طور پیوسته در طول شبانه‌روز به بیمار داده می‌شود
حوزه موضوعی: تغذیه
continuous fire
آتشی که با آهنگ یکنواخت و بدون هیچ توقفی برای تنظیم یا تصحیح آتش اجرا می‌شود
حوزه موضوعی: علوم نظامی
continuous fluidized bed dryer
نوعی خشک‌کن بسترسیال که در آن ذرات موادغذایی هم‌زمان با شناوری کامل و خشک شدن به طرف مجرای خروجی حرکت می‌کنند
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
continuous footing
پی مرکبی که بار چند ستون متوالیِ هم‏راستا یا یک دیوار را تحمل کند
حوزه موضوعی: مهندسی عمران
continuous forest
جنگلی یکپارچه که دست‏کم یک حوزۀ آبخیز را در بر گیرد و چشم‏انداز غالب منطقه را تشکیل دهد
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
continuous forest inventory
نظامی برای آماربرداری که در آن قطعه‌نمونه‌های دائمی در سرتاسر واحد مدیریت جنگل پراکنده‌اند و در بازه‌های زمانی منظمی مکرراً اندازه‌گیری می‌شوند تا حجم کل و رشد و کاهش منابع تعیین شود متـ . نمونه‌برداری مستمر dynamic sampling
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
continuous function
تابعی که در هر نقطه از دامنه‏اش پیوسته باشد
حوزه موضوعی: ریاضی
continuous furnace
کوره‌ای که پیوسته در آن مواد از یک دهانه وارد و پس از انجام عملیات موردنظر، به‌تدریج از دهانۀ دیگر خارج می‌شوند
حوزه موضوعی: مهندسی مواد و متالورژی
continuous homomorphism
یک همریختی بین دو گروه توپولوژیکی که پیوسته باشد
حوزه موضوعی: ریاضی
continuous ingot casting
روشی در تولید شمش یا لوله یا سایر اشکال که در آن قطعۀ مورد نظر پیوسته سخت و از دستگاه خارج می‌شود، به‌نحوی‌که طول آن تابع ابعاد قالب نیست
حوزه موضوعی: مهندسی مواد و متالورژی
continuous membrane column
غشاها یا اجزای غشاداری که ترتیب چیده شدن آنها به‌نحوی است که مانند برج تقطیر عمل می‏کنند و هر سلول غشا در نقش یک مرحله است
حوزه موضوعی: شیمی، مهندسی شیمی
continuous processing
سامانۀ خودکار فراوری که در آن عملیات به‌ شکل پیوسته انجام می‌گیرد
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
continuous reaction series
رشته‌واکنشی که در آن واکنش بلورهای اولیه با مایعات پسین بدون تغییر فاز ناگهانی رخ می‌دهد
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
continuous reinforcement schedule
continuous reinforcement
حوزه موضوعی: روان‏شناسی