واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 6594
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
canopy cover
crown cover
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
canopy density
crown density
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
تمایل سینۀ شناور به یک طرف در نتیجۀ رانش عرضی
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
ویژگی بخشی از موسیقی سازی که شبیه به آواز اجرا شود
حوزه موضوعی: موسیقی
چَفتۀ لاریزی که درون‌سوی آن مستوی است
حوزه موضوعی: معماری و شهرسازی
canted plate
canted tie plate
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
canted shot
dutch tilt shot
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
canted tie plate,canted plate
زینچه‌ای با سطح شیب‌دار 1 به 20 که برای استقرار زاویه‌دار ریل به ‌سمت میان‌تار (centre of the track) آن به کار می‌رود
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
مربوط به چشم‏گوشه
حوزه موضوعی: پزشکی
گرده‏افشانی توسط سوسک
حوزه موضوعی: کشاورزی- علوم باغبانی
برش گوشۀ چشم یا رباط گوشۀ چشمی به روش جراحی
حوزه موضوعی: پزشکی
هریک از دو گوشۀ بیرونی و درونی چشم
حوزه موضوعی: پزشکی
cantilever
cantilever beam
حوزه موضوعی: مهندسی عمران
cantilever beam, cantilever
تیری که یک‏ سر آن گیردار و سر دیگر آن آزاد باشد متـ . تیرطُره
حوزه موضوعی: مهندسی عمران
cantilever bridge
نوعی پُل که تنها از یک سمت دارای نگهدارنده است
حوزه موضوعی: پزشکی-دندان‌پزشکی
canting piece
tripping palm
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
cantino (it.)
نگاه کنید به: chanterelle (fr.)
حوزه موضوعی: موسیقی
cantino, chanterelle
زیرترین زه در هر ساز زهی، که معمولاً برای اجرای لحن به ‌کار می‌رود
حوزه موضوعی: موسیقی
قسمتی از قطعۀ موسیقی که برای اجرای آواز در نظر گرفته شود
حوزه موضوعی: موسیقی
cantrail
خطی فرضی در طول خط‌نورد مسافری که نشان‌دهندۀ فصل مشترک حد بالایی بدنه و انحنای سقف است
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
canvas top
convertible top
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
دره‏ای کشیده و عمیق و نسبتاًً باریک با دیواره‏های پرشیب که اغلب رودی در کف آن جریان دارد
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی، علوم جَوّ
باد کوهستانی ژرف‏درّه
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
Cap
Capricornus
حوزه موضوعی: نجوم‌
cap 1
crown 3
حوزه موضوعی: پزشکی-دندان‌پزشکی
CAP 1
نگاه کنید به: بسته‌بندی با جوّ مهار‌شده
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
CAP 1
نگاه کنید به: controlled atmosphere packaging
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
نمادی به شکل ∩ که برای نشان دادن اشتراک دو مجموعه به کار می‌رود
حوزه موضوعی: ریاضی
CAP 2
carrierless amplitude phase
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
CAP 3
Combat Air Patrol
حوزه موضوعی: علوم نظامی