واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 6594
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
cameo role
cameo appearance
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
وسیله‏ای دارای دهانه‏ای مجهز به عدسی یا سامانه‏ای از عدسی‌ها که نور از آن عبور می‏کند و بر روی صفحۀ حساس، تصویر ایجاد می‏شود متـ . دوربین 1
حوزه موضوعی: فیزیک- اپتیک
camera angle, camera position, camera view
میدان دید عدسی دوربین نسبت به موضوع یا رویداد صحنه
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
camera anterior bulbi
anterior chamber
حوزه موضوعی: پزشکی
camera card, shot list, shot sheet, crib card
برگه‏ای شامل فهرست نماهای صحنه که راهنمای تصویربردار است
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
مجموعه‏ای از عوامل فنی که مسئولیت کارهای مربوط به فیلم‌برداری را بر عهده دارند
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
camera lucida
وسیله‏ای متشکل از یک منشور بازتابان که برای طراحی و رونگاری از مناظر و چهره‏ها و غیره به کار می‏رود
حوزه موضوعی: فیزیک- اپتیک
camera movement
جابه‏جایی‌های دوربین فیلم‌برداری یا ویدئویی برای نشان‏ دادن صحنه یا متناسب با حرکت بازیگران برای دستیابی به بهترین تصویر مورد نظر
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
دوربین اولیه که در آن تصویر حقیقی شی‏ء روی دیوارۀ مقابل عدسی مشاهده می‏شد
حوزه موضوعی: فیزیک- اپتیک
camera oculi anterior
anterior chamber
حوزه موضوعی: پزشکی
camera oculi posterior
posterior chamber
حوزه موضوعی: پزشکی
camera operator 1, cameraman 1
در تلویزیون، شخصی که در فرایند تولید فیلم وظیفۀ تصویربرداری را بر عهده دارد و معمولاً زیر نظر مدیر تصویربرداری کار می‏کند
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
camera operator 2 ,cameraman 2
در سینما، شخصی که در فرایند تولید فیلم، وظیفۀ فیلم‌برداری را بر عهده دارد و معمولاً زیرنظر مدیر فیلم‌برداری کار می‏کند
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
camera position
camera angle
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
camera posterior bulbi
posterior chamber
حوزه موضوعی: پزشکی
camera tape
gaffer tape
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
camera view
camera angle
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
cameraman 1
camera operator 1
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
cameraman 2
camera operator 2
حوزه موضوعی: سینما و تلویزیون
camouflage
استفاده از مواد طبیعی یا الکترونیکی یا مصنوعی برای پوشاندن افراد یا تجهیزات یا مکان‌های راهکنشی با هدف فریب دشمن
حوزه موضوعی: علوم نظامی
اقداماتی که نیروهای خودی انجام می‏دهند تا با استفاده از مواد طبیعی یا مصنوعی، افراد یا مواضع راهکنشی خود را از دیدبانی دشمن حفظ کنند و بدین‏ترتیب باعث گمراهی و سردرگمی دشمن شوند
حوزه موضوعی: علوم نظامی
اقامتگاهی ارزان‏قیمت که مسافران با استفاده از چادر یا کاروانک در آن اقامت می‏کنند متـ . اردو
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
camp 2
camp-on
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
نوعی تخت که غالباًً از آن در سفر استفاده شود
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
camp car, outfit car, dormitory car, bunk car
واگنی با امکانات اقامتی برای استراحت کارگران و کارکنان در محل کارگاه نصب خط
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
camp-on-busy
camp-on
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
camp-on, camp-on-busy, camp 2
تسهیلات یا خدماتی که به برخوان امکان می‏دهد تا زمانی که خط یا تجهیزات ارتباطی مورد درخواست مشغول است، در نوبت قرار گیرد
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات
رشته‌عملیات متوالی که با هدف شکست ‏دادن دشمن در زمان و منطقه‏ای معین انجام می‏شود و از ویژگی‌های آن تمرکز بر شیوۀ جابه‏جایی نیرو، فریب دشمن، پشتیبانی خدمات رزمی، اجرای عملیات روانی و توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی است
حوزه موضوعی: علوم نظامی
campaign 1
مجموعه‌فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی
حوزه موضوعی: عمومی
campaign 2
مجموعه‌فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده با هدف خاص سیاسی
حوزه موضوعی: عمومی