واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3156
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
نوعی خمیراک رشته‏ای و طویل لوله‏ای که مادۀ اصلی خوراک ماکارونی است
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
maceration 1
یکی از فرایندهای استخراج مادۀ دارویی گیاهان که در آن گیاه یا پودر آن را در دمای محیط در درون حلاّل قرار می‌دهند
حوزه موضوعی: گیاهان دارویی
maceration 2
گیاه یا پودر آن که با هدف استخراج مادۀ دارویی در دمای محیط در درون حلّال قرار داده شده است
حوزه موضوعی: گیاهان دارویی
Mach number
نسبت سرعت پرواز هواگَرد به سرعت صوت
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل هوایی
قابلیت ماشین‌کاری فلزات و آلیاژها برای تراش‌کاری
حوزه موضوعی: جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب، مهندسی بسپار، مهندسی مواد و متالورژی
machine à enliasser (fr.)
bundling machine
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات - پست
machine à trier (fr.)
sorting machine
حوزه موضوعی: مهندسی مخابرات - پست
machine barking
mechanical barking
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
machine frame
تکیه‌گاه و محمل بخش‌های مختلف ماشین هم‌بندی
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
machine intelligence
artificial intelligence
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
machine-to-machine communications, M2M communications
ارتباطات میان رایانه‌ها و پردازنده‌ها و حسگرهای هوشمند و افزاره‌ها، همراه با دخالت محدود انسان یا بدون دخالت او
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
Machtpolitik (de.)
power politics
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
machtpolitik/ Machtpolitik (de.)
power politics
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
آسمانی با مقدار قابل‌‌توجهی اَبر پرساکومه‌ای یا فرازکومه‌ای با اجزای کوچک، شبیه به فلس‌های ماهی ماکرو
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
مطالعۀ روابط متقابل مردم و سازمان‌ها و فنّاوری‌ها با محیط‌های اطلاعاتی در مقیاس منطقه‌ای یا بین‌المللی
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات، علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
macroanatomy
gross anatomy
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
macrobiotic diet
zen diet
حوزه موضوعی: تغذیه
اقلیم یک منطقۀ جغرافیایی وسیع در حد بخشی از یک قاره یا کل آن به طول چند صد تا چند هزار کیلومتر
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
مطالعۀ کلان‌اقلیم
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
macrocyte, megalocyte
سرخ‌گویچه‌ای که به‌نحو غیرطبیعی بزرگ است
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
macrocythemia, macrocytosis, megalocytosis
وضعیتی که در آن سرخ‌گویچه‌ها از اندازه طبیعی بزرگترند
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
macrocytosis
macrocythemia
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
شاخه‌ای از اقتصاد نظری که رفتار اقتصادی را در سطح کلان مطالعه می‌کند
حوزه موضوعی: اقتصاد
جانوران کف‌زی که حداقل طول آنها نیم میلی‌متر است
حوزه موضوعی: اقیانوس‌شناسی، جانور‌شناسی
macrofollicular adenoma, colloid adenoma
تودغده‌ای انبانکی که از انبانک‌های بزرگ حاوی مایع لزج و سنگفرش‌شده (lined) با یاخته‌های پوششی تشکیل ‌شده است
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
نوعی زی‌جِرم‌گرفتگی که در آن توده‌ای از جانداران مختلف بر روی سطح جمع می‌شود
حوزه موضوعی: خوردگی، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ
آینده‌های امور کلان‌ مانند آینده‌های کشورها یا مناطق یا کل جهان
حوزه موضوعی: آینده‌پژوهی
macrogamete, megagamete
کامۀ درشت
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
1. اختریاخته‌ها و یاخته‌های کم‌شاخه‌ای که از برون‌پوست جنینی منشأ می‌گیرند 2. مجموع یاخته‌های پی‌بان
حوزه موضوعی: علوم پایۀ پزشکی
مطالعۀ هواشناختی بزرگ‏مقیاس، معمولاً برای منطقۀ جغرافیایی وسیع یا قاره یا حتی کل کرۀ زمین
حوزه موضوعی: علوم جَوّ