واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1353
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
lactate threshold, LT
لحظه‌ای در تمرین‌های بدنی با شدت روبه‌افزایش که از آن به بعد سطح لاکتات خون سیاهرگی افزایش می‌یابد
بی‌دشتانی ناشی از شیردهی
گیاهخواری که تخم‌مرغ و شیر و فراورده‌های آن را نیز مصرف می‌کند
واکنش نامطلوب غیرایمنی به لاکتوز
آزمونی برای سنجش واکنش نامطلوب غیرایمنی بدن به لاکتوز
فردی که با مصرف لاکتوز از خود واکنش نامطلوب غیرایمنی نشان می‌دهد
lactovegetarian
گیاهخواری که شیر و فراورده‌های آن را نیز مصرف می‌کند
فرمولدار
lacunosus
تکه‌ها یا برگه‌ها یا لایه‌های ابر معمولاً کمی نازک، با حفره‌های گردی که پراکندگی نسبتاً منظمی دارند و بیشتر آنها دارای لبه‌های نواری هستند؛ اجزای ابر و فضاهای خالی میان آنها اغلب به گونه‌ای قرار گرفته است که به‌صورت شبکه یا کندو دیده می‌شود
مربوط به یک یا چند دریاچه یا تولیدشده در دریاچه
به‌کاربرید به‌جای: ابزار فراگیری زبان
ladder track 1
خطی که در آن، ریل بر روی تیرهای طولی بتونی که به‌وسیلۀ تیرچه‌های عرضی به هم وصل شده‌اند، نصب می‌شود
ladder track 2
خطی با دوراهه‌های متعدد در یک سمت
ظرفی با پوشش نسوز که فلز مذاب از کوره در آن ریخته و به‌وسیلۀ آن به قالب‌ها منتقل شود
lady paramount
خانمی، دستیار رئیس زمین، که ریاست مسابقات کمان‌گیری زنان را بر عهده دارد
روند آهستۀ رشد به‌نحوی‌که کودک در مدت‌زمانی طولانی‌تر از معمول رشد خود را کامل ‌کند
lag phase, lag growth phase, lag period
مرحلۀ ابتدایی در منحنی رشد باکتری‌ها در محیط کشت بسته که قبل از مرحلۀ رشد سریع قرار دارد و در آن افزایش جمعیت به‌کندی صورت می‌گیرد
lagan/ ligan/ logan/ lagen, ligsam
دریاانداخته‌ای که در آب فرورفته و با شناوه علامت‌گذاری شده است تا بازیافت شود
lagen
نگاه کنید به: lagan
گونه‌ای از تیرۀ دولفینیان و راستۀ آب‌بازسانان با باله‌های شنا و پشتی کوچک و نوک‌تیز
گونه‌ای از تیرۀ دولفینیان و راستۀ آب‌بازسانان که رنگ بدن آنها سیاه یا بنفش تیره یا خاکستری است و از هر طرف بدن تا قاعدۀ دم نواری درخشان دارد
گونه‌ای از تیرۀ دولفینیان و راستۀ آب‌بازسانان که معمولاً سفید است و بدنی تنومند و پوزه‌ای کوتاه و ضخیم دارد
گونه‌ای از تیرۀ دولفینیان و راستۀ آب‌بازسانان که دولفین کوچکی با چانه و صورت سیاه است
گونه‌ای از تیرۀ دولفینیان و راستۀ آب‌بازسانان که بدنی خاکستری تیره تا روشن دارد
lagging strand
رشته‌ای از دنا که به‌طور گسسته به دنبال همتاسازی رشتۀ پیشرو ساخته میشود
lagoon 2
پیکرۀ آبی که با آبسنگ‌های مرجانی یا تل‌ماسه‌ها از پیکرۀ آبی بزرگ‌تر جدا شده باشد
Lagoon Nebula, M8, NGC 6523
سحابی پخشیده‌ای در صورت فلکی قوس که خطی تاریک آن را به دو بخش تقسیم کرده است
Lagrange identity
فرمول‌دار
lahar , volcanic mudflow, mudflow 2
گل‌شاری که عمدتاً از مواد آتشفشان‌آواری واقع بر دامنۀ یک آتشفشان به ‌وجود آمده است
بادی با منشأ مشابه نسیم دریا، عموماً ضعیف‌تر، که بعدازظهرها از روی سطح دریاچه‌های بزرگ به سوی سواحل می‌وزد