واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 171
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
فرایند ساماندهی و واپایش کلیدهای رمزنگاری، شامل ایجاد و ذخیره‌سازی و توزیع و حذف و بایگانی و به‌کارگیری کلیدها براساس خط‌مشی امنیتی
واحدی که امکان توزیع امن الکترونیکی کلیدهای رمزنگاری را برای کاربران مجاز فراهم می‌کند
key management infrastructure
همۀ بخش‌های مربوط به پشتیبانی و تهیۀ ملزومات لازم برای مدیریت کلید شامل سخت‌افزار و ثابت‌افزار و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و دیگر تجهیزات و مستندات
نظری مبتنی بر اینکه اگر برخی مواد مُغَذی اصلی در یک رژیم خاص در نظر گرفته شود، بقیۀ مواد مُغَذی نیز تأمین خواهند شد
دو کلید که با یکدیگر رابطۀ ریاضی دارند و یکی برای رمزگذاری و دیگری برای رمزگشایی پیام به کار می‌رود؛ با شناسایی یکی از آنها و استفاده از روش‌های محاسباتی نمی‌توان کلید دیگر را پیدا کرد
نوعی عروسک مکانیکی که با فشار کلید به حرکت درمی‌آید
تولید مجدد کلید رمزنگاشتی در صورت سرقت یا گم ‌شدن یا تخریب آن
نوعی حمله به قصد یافتن کلید یک سامانۀ رمز
طرح یا خوارزمی/ الگوریتمی شامل دو مؤلفۀ گسترش کلید و انتخاب کلیدهای مرحله‌ای
key signature
مجموعۀ نشانه‌هایی که به ترتیب معینی پس از کلید قرار می‌گیرند و مایه را تعیین می‌کنند
مجموعۀ نشانه‌هایی که به ترتیب معینی پس از کلید درج می‌شوند و مایه را تعیین می‌کنند
گونه‌ای گیاهی‌ که در یک مرتع به مقدار فراوان می‌روید و براثر چرای دام آسیب جدی نمی‌بیند
روشی برای افزایش امنیت رمز قالبی/ بستکی (block cipher) که در آن قبل از دور اول و بعد از دور آخر رمزگذاری، داده با بخشی از کلید ترکیب می‌شود
key-opening can, Packer's can
نوعی قوطی کنسرو که با استفاده از کلید مخصوصی که بر روی آن است باز می‌شود
مجموعۀ شستی‌های سازهای شستی‌دار
[رایانه و فنّاوری اطلاعات] مجموعه‌ای از کلیدهای نمایشگر حروف الفبا و نشانه‌های دیگر که بر روی یک صفحه قرار گرفته‌اند و به رایانه متصل می‌شوند و از آن برای ورود اطلاعات به رایانه استفاده می‌کنند [موسیقی] مجموعۀ شستی‌های سازهای شستی‌دار
keyboard instrument, keyboard 1
سازی که برای نواختن آن از یک یا چند ردیف شستی استفاده می‌شود
تعیین جایگاه کلید حروف و نشانه‌ها روی صفحه‌کلید
سحابی‌ای تاریک در کنار روشن‌ترین بخش سحابی اتاشاه‌تخته که به ‌شکل سوراخ ‌کلید رصد می‌شود
نصب کلید در یک ابزار رمزنگاری
مجموعه‌ای از کلیدها یا دکمه‌ها که بر روی صفحه‌کلید و تلفن و تندپز و سایر افزاره‌ها نصب می‌شود تا استفاده از آنها را آسان کند
چَفته‌ای، معمولاً تخت یا کم‌خیز، که در وسط تاج‌مهره دارد
keystone, key block, clavis, sagitta, mensole, key 1
مهره‌ای که در تاج چَفته قرار می‌گیرد و سبب استحکام سازه‌ می‌شود یا صرفاً نقش تزیینی دارد
keystream/ key stream/ key-stream
دنباله‌ای که در رمزهای جریانی نماد به نماد با دنبالۀ متن ساده ترکیب می‌شود تا دنبالۀ متن رمز به دست ‌آید متـ . کلید جریانیrunning-key
مجموعۀ کلیدهای سازهای بادی و سازوکار آنها
KIA
نگاه کنید به: killed in action
فرمان حرکت به جلو با کمترین دور ممکن موتور برای لحظه‌ای کوتاه
فرمان حرکت به عقب با کمترین دور ممکن موتور برای لحظه‌ای کوتاه
ورزشکاری که به پامشت‌زنی می‌پردازد
kick boxing
نوعی مشت‌زنی که در آن ورزشکاران مجازند هم با دست‌های دستکش‌دار و هم با پاهای برهنه ضربه بزنند متـ . پامشت‌زنی مشت‌زنی تایلندی Thai boxing