واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1778
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
قطعۀ کوچک پلاستیکی یا فلزی که برای اتصال ابتدا و انتهای دو حلقۀ فیلم، بدون استفاده از برش یا نوارچسب، به کار می‌رود
guardrail C-clamp, guardrail yoke
گیره‌ای به شکل نعل اسب که برای اتصال ریل حرکت و ریل نگهبان و نگه داشتن فاصلۀ مناسب بین آنها به کار می‌رود
Coma Berenices, Com, Berenice's Hair
صورت فلکی کم‏نوری در آسمان شمالی (northern sky) و نزدیک به‌صورت بارز و بزرگ دب اکبر که پرنورترین ستارۀ آن از قدر 4 است
capillatus
گونه‏ای از ابر کومه‏ای‏بارا که اکثراًًً در قسمت فوقانی دارای قسمت‌های پرسامانند مشخص و به‌وضوح ریسه‏دار، با ساختار مخطط است و اغلب به شکل سندان یا پر یا توده‏ای از موهای کم‏وبیش نامنظم دیده می‏شود
box office, Gross, BO
1. محل فروش بلیت سینما به تماشاگران 2. درآمد حاصل از فروش فیلم سینمایی
گونه‏ای از تیرۀ آبچلیکیان و راستۀ سلیم‏سانان با منقار کاملاً سیاه و نوک باریک و نوک‌تیز
گونه‏ای از آبچلیکیان و راستۀ سلیم‏سانان با منقار تیره و پرهای خال‌دار سیاه و سفید
quotation marks, inverted comma
نشانه‌ای با شکل‌های « » یا ” “یا’ ‘ که عموماً برای نشان دادن نقل دقیق و لفظ‌به‌لفظ گفتۀ گوینده به کار می‌رود متـ . علامت نقل‌قول