واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1959
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
کاشتینه‌ای تیغه‌ای‌شکل و سوراخ‌دار که با رشد استخوان در درون سوراخ‌های آن بعد از اتصال با استخوان یکی می‌شود
حوزه موضوعی: پیوند
افزاره‌ای که برای بازگرداندن توانایی شنیدن در گوش کاشته می‌شود
حوزه موضوعی: پیوند
endosseous implant, endosteal implant
کاشتینه‌ای دندانی که در درون استخوان جای‌گیر می‌شود
حوزه موضوعی: پیوند
کاشتینه‌ای که در دهان جای‌گیر می‌شود
حوزه موضوعی: پیوند
کاشتینه‌ای دندانی و درون‌استخوانی که در جراحی نخست در مجاورت محل کاشت قرار می‌گیرد و در جراحی دوم به پایه متصل می‌شود
حوزه موضوعی: پیوند
threaded implant, screw-type implant
کاشتینه‌ای درون‌استخوانی که در فک پیچ می‌شود
حوزه موضوعی: پیوند
کاشتینه‌ای که از درون مجرای ریشه به استخوان فک هم راه می‌یابد
حوزه موضوعی: پیوند
کاشتینه‌ای دندانی به‌صورت شبکه‌ای فلزی که در زیر بافت پیرااستخوانی جای‌گیر می‌شود
حوزه موضوعی: پیوند
biological implant
کاشتنیه‌ای که از مواد زیستی بی‌اثر یا زیست‌سازگار ساخته می‌شود
حوزه موضوعی: پیوند
کاشتینه‌ای درون‌استخوانی حاوی سیلیکات یا چینی
حوزه موضوعی: پیوند
کاشتینه‌ای که برای یک جایگاه خاص به‌طور ویژه و براساس سفارش ساخته می‌شود
حوزه موضوعی: پیوند
کاشتینه‌ای دندانی‌ که در عمق استخوان فک جای‌گیر می‌شود
حوزه موضوعی: پیوند
کاشتینه‌ای دندانی که در زیر بافت پیرااستخوانی بخش قدامی فک جای‌گیر می‌شود
حوزه موضوعی: پیوند
کاشتینه‌ای تیغه‌ای که به‌طور کامل لبۀ بی‌دندان فک را می‌پوشاند و پایه‌های متعدد دارد
حوزه موضوعی: پیوند
کاشتینه‌ای که جانشین فک بی‌دندان می‌شود
حوزه موضوعی: پیوند
کاشتینه‌ای درون‌استخوانی، بلند و پیچی‌شکل، که در ناحیۀ نزدیک به استخوان گونه‌ای جانشین یک دندان آسیا می‌شود
حوزه موضوعی: پیوند
arthroplastic implant
کاشتینه‌ای از آلیاژ کروم‌دار که جانشین مفصل می‌شود
حوزه موضوعی: پیوند
nonsubmergible implant
کاشتینۀ یک‌‌مرحله‌ای
حوزه موضوعی: پیوند
برسازه‌ای از مواد بی‌اثر مانند پلاستیک یا سرامیک که در جراحی ترمیمی گوش میانی به کار می‌رود متـ . گوش میانی مصنوعی
حوزه موضوعی: پیوند
transosteal implant, transosseous implant
کاشتینه‌ای که از سمت گونه‌ای فک بی‌دندان می‌گذرد و به سمت زبانی آن می‌رسد
حوزه موضوعی: پیوند
transmandibular implant
کاشتینه‌ای دندانی خاص بیماران مبتلا به سستی فک، که جانشین فک می‌شود و دیگر کاشتینه‌ها در آن جای‌گیر می‌شوند
حوزه موضوعی: پیوند
کاشتینۀ دندانی درون‌استخوانی‌ای که بلافاصله به پایه متصل می‌شود متـ . کاشتینۀ ناپوشیده nonsubmergible implant
حوزه موضوعی: پیوند
برنامه‏ای که یک دادگان را جست‏وجو و تحلیل مقدماتی می‌کند تا محتوای اطلاعاتی آن تعیین و معمولاً دیداری‏سازی شود
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
کاشی‌ای که به شیوۀ مومرنگ ساخته شده باشد
حوزه موضوعی: هنرهای تجسمی
نوعی کاغذ که دارای استحکام و ماندگاری و خاصیت ضداسیدی است
حوزه موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
وسیله‌ای قابل‌حمل و قابل‌استفادۀ مجدد برای ذخیره و نمایش اطلاعات که با ابزار الکترونیکی بارها می‌توان بر روی آن نوشت متـ . ای‌ـ‌کاغذ e-paper
حوزه موضوعی: رایانه و فنّاوری اطلاعات‏
کاغذی که برای بهبود کیفیت، سطح آن با مخلوطی از پیونده‏ها، مثل نشاسته یا شیرابۀ بسپارها، و/ یا رنگ‌دانه آغشته و پوشانده می‏شود
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ
کاغذ چغری که با یک سایا (abrasive) مثل گارنت یا سیلیسیم‌کاربید یا‌ آلومینیم‌اکسید پوشانده می‌شود و برای صاف کردن سطح به کار می‌رود
حوزه موضوعی: خوردگی، مهندسی بسپار، مهندسی مواد و متالورژی
filter paper
نوعی کاغذ متخلخل سلولوزی که برای صافش به کار می‌رود
حوزه موضوعی: شیمی، مهندسی شیمی
کاغذ پرزداری که برای کار با گچ‏رنگ به کار می‏رود
حوزه موضوعی: هنرهای تجسمی