واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1959
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
cup cake, fairy cake, patty cake
کیک اسفنجی کوچک و گردی که در قوطی‌های مسی جداگانه یا قالب‌های کاغذی پخته می‌شود
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
coffee cake, puck, spent puck
آنچه پس ازعصاره‌گیری از قهوه در سبد قهوه باقی می‌ماند
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا- قهوه‌پژوهی
کیکی که در درون لیوانی بزرگ و با استفاده از تندپز در مدتی کوتاه پخته می‌شود
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
تکه‌های صاف دریایخ بزرگ‌تر از یخ‌پار (brash) با ظاهری موزاییکی و به‌هم‌فشرده
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
cosmogony, cosmogeny
نظریه‌ای در باب نحوة پیدایش و بسط کیهان
حوزه موضوعی: فلسفه
علم بررسی سرشت، ساختار، آغاز و انجام و سیر تحول کل کیهان که در گذشته شاخه‌ای از مابعدالطبیعه به شمار می‌رفت
حوزه موضوعی: فلسفه
نگاه کنید به: زحل
حوزه موضوعی: نجوم‌
Actinidia
سرده‌ای از کیویان چوبی غالباً دوپایه که بومی نواحی معتدل شرق آسیا هستند و در سرتاسر چین و تایوان و کره و ژاپن و هندوچین تا جنوب شرق سیبری پراکنده‌اند؛ ارتفاع درختچه‌های این سرده حداکثر شش متر است و ارتفاع بالارونده‌های آنها که در سایۀ درختان رشد می‌کنند ممکن است به 30 متر برسد
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
Actinidiaceae
تیره‌ای از خلنگ‌سانان چوبی بالارونده و درختچه‌ای یا درختی بومی نواحی معتدل و نیمه‌گرمسیری آسیا و امریکای مرکزی و جنوبی که برگ‌های متناوب مارپیچی با حاشیه‌ای کامل یا اره‌ای دارند؛ گل‌های آنها به‌صورت منفرد یا مجتمع در گرزن‌های انتهایی قرار گرفته است؛ گلبرگ‌ها و کاسبرگ‌های آنها آزاد و تعداد پرچم‌ها زیاد و از پشت به هم‌ چسبیده است؛ این گیاهان تکپایه یا دوپایه یا دوجنسی هستند
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی