واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1959
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
شاخه‌ای از کالبدشناسی که در تشخیص و درمان بیماری‌ها کاربرد دارد متـ . کالبدشناسی بالینی clinical anatomy، کالبدشناسی ‌پزشکی medical anatomy
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
gross anatomy, macroanatomy, macroscopic anatomy
شاخه‌ای از کالبدشناسی که ساختارهای مختلف بدن را با چشم غیرمسلح مطالعه می‌کند
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
شاخه‌ای از کالبدشناسی که به بررسی مقایسه‌ای ساختاری مشخص در گونه‌های مختلف جانوری یا گیاهی می‌پردازد
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
نگاه کنید به: کالبدشناسی ناحیه‌ای
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
شاخه‌ای از کالبدشناسی که به بررسی ناحیه‌ای از بدن و ساختارهای موجود در آن ناحیه و نواحی پیرامون آن و ارتباط میان آنها می‌پردازد متـ . کالبدشناسی موضعی topographic anatomy
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
homologic anatomy/ homological anatomy
شاخه‌ای از کالبدشناسی که به بررسی ساختارهای متناظر در موجودات مختلف می‌پردازد
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
شاخه‌ای از کالبدشناسی که در حوزۀ هنر، ازجمله نقاشی و طراحی و مجسمه‌سازی کاربرد دارد
حوزه موضوعی: علوم تشریحی
معاینه و بررسی بدن مرده ازطریق برش و آزمایش برای تعیین علت مرگ یا تعیین ماهیت تغییرات آسیب‏شناختی * مصوب فرهنگستان اول
حوزه موضوعی: پزشکی
روشی که میزان گرمای ردوبدل‏شده در بین بدن و محیط را به‌صورت ‏غیرمستقیم و ازطریق اندازه‏گیری مصرف اکسیژن و تولید کربن‌دی‌اکسید تخمین می‌زند
حوزه موضوعی: تغذیه
اندازه‏گیری میزان گرمای ردوبدل‏شده در بین بدن و محیط به‌صورت مستقیم
حوزه موضوعی: تغذیه
carriage driving
رشته‌ای در ورزش سوارکاری که در آن سوارکاران در کالسکه‌های دو یا چهارچرخه‌، با یک یا چند اسب، در مواد مختلف به رقابت می‌پردازند
حوزه موضوعی: ورزش
یکی از چهار قمر گالیله‏ای و بزرگ مشتری که کم‏نورترین آنهاست
حوزه موضوعی: نجوم‌
DOC 2
کربن آلی ‌محلول
حوزه موضوعی: مهندسی محیط‌زیست و انرژی
ویژگی غذای خوش‏طعم و دلچسب
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
خوش‏طعم و دلپذیر بودن غذا
حوزه موضوعی: علوم و فنّاوری غذا‏
فعالیتی که در آن افراد به بوسه و لمس اندام‌های جنسی یکدیگر می‌پردازند و ممکن است نزدیکی جنسی را هم شامل شود
حوزه موضوعی: علوم سلامت
کامشی که در آن با انجام اقداماتی، قبل و در هنگام رابطۀ جنسی، افراد در برابر بیماری یا انتقال آن به شریک جنسی ایمن می‌شوند
حوزه موضوعی: علوم سلامت
رابطۀ جنسی یک فرد متأهل با فردی غیر از همسر خود
حوزه موضوعی: علوم سلامت
non-penetrative sex
فعالیتی جنسی که عموماً بدون دخول جنسی انجام می‌شود
حوزه موضوعی: علوم سلامت
کامشی از طریق قرار دادن آلت جنسی مرد در بین پستان‌های زن
حوزه موضوعی: علوم سلامت
یکی از روش‌های کامش بی‌دخول که در آن از ران‌های شریک جنسی برای تحریک آلت استفاده می‌شود
حوزه موضوعی: علوم سلامت
رابطۀ جنسی قبل از ازدواج
حوزه موضوعی: علوم سلامت
رویکردی به کامش برگرفته از آیین‌های هندویی و بودایی و تائویی که در آن از کامش طولانی‌مدت و مراقبۀ نظام‌دار درجهت ارتقای معنوی استفاده می‌شود
حوزه موضوعی: علوم سلامت
فعالیت جنسی که در آن یک نفر با اندام‌های جنسی دیگری برای لذت بردن تماس دهانی ایجاد می‌کند
حوزه موضوعی: علوم سلامت
فعالیت جنسی که با استفاده از تجهیزات دسترسی به فضای مجازی و از راه دور انجام می‌پذیرد
حوزه موضوعی: علوم سلامت
اقدامی که در آن عضو تناسلی جنس مذکر وارد عضو تناسلی جنس مؤنث می‌شود متـ . کامش مهبلی
حوزه موضوعی: علوم سلامت
group sex, orgy
رفتاری جنسی که بیش از دو شرکت‌کننده دارد
حوزه موضوعی: علوم سلامت
نزدیکی جنسی ازطریق مقعد که بین دو مرد یا یک مرد و زن صورت می‌گیرد
حوزه موضوعی: علوم سلامت
نگاه کنید به: کامش زهراهی
حوزه موضوعی: علوم سلامت
یکی از روش‌های کامش بی‌دخول که در آن از لب‌های باسن شریک جنسی برای تحریک آلت استفاده می‌شود
حوزه موضوعی: علوم سلامت