واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 75
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
مقدار گرمایی که باید به جسم داده شود تا دمای آن یک درجه افزایش یابد
حوزه موضوعی: شیمی، فیزیک، مهندسی بسپار‏
گرمای لازم برای آنکه دمای یک مول از مادۀ مورد نظر به اندازۀ یک درجۀ کلوین افزایش یابد
حوزه موضوعی: شیمی، فیزیک‏
payload capacity
بیشینه حجمی که به متر مکعب بر طبق مقررات در واگن‌های مخزنی قابل بارگیری است
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
حداکثر فضای موجود برای جابه‌جایی مسافر یا بار در وسایل نقلیۀ یک مسیر که از یک نقطه در هر ساعت و در یک جهت مشخص بدون توقف می‌گذرند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
possible capacity
حداکثر تعداد وسایل نقلیۀ هم‌سنگ سواری که از یک خط عبور کند و در محل و زمان مشخص امکان گذر داشته باشد
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
gross tonnage, GT
ظرفیت مکان‌های بستۀ کشتی که با فرمول‌های خاص محاسبه می‌شود
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
حداکثر گنجایش ناوگان هر سامانۀ حمل‏ونقل برای جابه‏جایی مسافر
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
TU line capacity, transit unit line capacity
1. حداکثر بسامد خدمات یا تعداد وسایل نقلیۀ عمومی که از یک نقطۀ مشخص، در یک جهت، در هر ساعت عبور می‌کنند 2. حداکثر بسامد خدمات یک ناوگان حمل‌ونقل عمومی
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
seating capacity, seated capacity
تعداد صندلی‌های یک وسیلۀ نقلیۀ عمومی
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
حداکثر تعداد وسایل نقلیه‌ای که از یک نقطۀ مشخص، در یک جهت، در هر ساعت عبور می‌کنند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
وضعیتی که در آن تمام اتاق‌ها یا صندلی‌ها ذخیره شده ‌است
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
capacity building
کار کردن با کارسپاران برای بهبود و توسعۀ مهارت‌‌ها و دانش گروه‌های داخلی آنها به‌طوری‌که به بهبود ارتباطات و فعالیت‌های آتی آنها منجر شود
حوزه موضوعی: روابط‌عمومی و تبلیغات بازرگانی
انواع بشقاب و سینی و کارد و چنگال و قاشق
حوزه موضوعی: گردشگری و جهانگردی
Acamar
ستارۀ دوتایی تتا - نهر که شامل یک زیرغول و یک کوتوله با قدرهای 3/2 و 4/3 با فاصلۀ تقریبی 161 سال نوری از خورشید است
حوزه موضوعی: نجوم‌
زمان گذر خورشید متوسط از نصف‏النهار ناظر، در زمان خورشیدی متوسط
حوزه موضوعی: نجوم‌