واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 3924
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 44787
ایستگاه هوانوردی‌ در بخشی از شبکۀ تلفن رادیویی
tributary station
ایستگاه ثابت هوانوردی که می‌تواند پیام‌ها و داده‌های رقمی را ارسال یا دریافت کند، اما آنها را تقویت نمی‌کند، مگر برای خدمات‌رسانی به ایستگاه‌های مشابه که ازطریق آن به یک مرکز ارتباطی وصل شده باشند
سازه‌ای دائمی و بسیار بزرگ که در فضا و در مدار زمین قرار می‌گیرد و از آن به‌عنوان پایگاهی برای تحقیقات و آزمایش‌های فضایی استفاده می‌شود
ایستگاهی مرتفع که در آن حالت فرین اقلیم قاره‌ای حاکم است
محلی برای استقرار مسافران و خدمه پیش از اینکه دستور سوار شدن به قایق نجات صادر شود
1. رایانه‌ای شخصی برای ارتباط با یک رایانۀ مرکزی 2. رایانه‌ای اختصاصی که معمولاً دارای پردازندۀ قوی و امکانات نگاره‌سازی پیشرفته است
digital photogrammetric workstation, DPW, soft copy workstation
مجموعۀ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که به‌کمک روش‌های دستی و خودکار برای استخراج محصولات تصویرسنجی از تصاویر رقمی به کار می‌رود
غذاخوری در داخل یا در نزدیکی یک مجتمع خدمات بین‌راهی که در آن خدمات فنی ویژۀ کامیون‌ها هم ارائه می‌شود و به‌این‌ترتیب، رانندگان کامیون را به خود جذب می‌کند
جایی که در آن کشندها مشاهده و ثبت می‌شود
ایستگاهی که در آن مشاهده و ثبت کشند بیش از نوزده سال ادامه دارد
ایستگاهی که در آن مشاهده و ثبت کشند بین یک ماه تا یک سال ادامه دارد
ایستگاهی که در آن مشاهده و ثبت کشند بین یک تا نوزده سال ادامه دارد
ایستگاه مرتفعی بر روی قله یا در نزدیکی آن که دیدبانی در آنجا تقریباً همانند دیدبانی شرایط هوای آزاد در آن تراز است
ایستگاهی که در آن مقدار گرانی اندازه‌گیری می‌شود
aeronautical fixed telecommunication network origin station/ aeronautical fixed telecommunications network origin station, AFTN origin station
ایستگاه شبکۀ ثابت مخابراتی هوانوردی که پیام‌ها و داده‌های رقمی را برای انتقال ازطریق این شبکه می‌پذیرد
ایستگاهی که از بین ایستگاه‌های تشکیل‌دهندۀ شبکۀ تلفن رادیویی هواـ زمین در مسیر برای برقراری ارتباط با هواگرد یا رهگیری ارتباطات هواگردها در شرایط عادی در نظر گرفته می‌شود
محلی برای کسب اطلاعات دربارۀ تردد در راهی که خط محیطی را قطع می‌کند
aeronautical telecommunication station
ایستگاهی در بخش خدمات مخابراتی هوانوردی
network management station, NMS1
نوعی ایستگاه کار اختصاصی که داده‌های عملکرد شبکه را از گره‌های شبکه اخذ و ذخیره می‌کند
high-altitude station
ایستگاه دیدبانی وضع هوا در ارتفاعی بالاتر از دوهزار متر که نشان‌دهندۀ وضع هوای تراز دریا نیست
gravity reference station
ایستگاهی که به‌عنوان مرجع در برداشت گرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و با اندازه‌گیری‌های گرانی در هریک از ایستگاه‌ها اختلاف برداشت آنها با این ایستگاه به‌ دست می‌آید
مکانی مجهز به دستگاه‌های اندازه‌گیری تغییرات محلی میدان مغناطیسی زمین
ایستگاهی که برای حفاظت آن در مقابل سلاح‌های متعارف معمولاً در زیر پوششی از سنگ یا بتن ساخته می‌شود
aeronautical fixed telecommunication network destination station/ aeronautical fixed telecommunications network destination station, AFTN destination station
ایستگاه شبکۀ ثابت مخابراتی هوانوردی که پیام‌ها و داده‌های رقمی را برای پردازش دریافت می‌کند و سپس آنها را برای مخاطب ارسال می‌کند
ایستگاه حمل‌ونقلی که دور از تقاطع قرار دارد
meteorological station
← ایستگاه دید‌بانی هواشناسی
ایستگاهی زمینی، ندرتاً بر روی کشتی یا سکوی دریایی، برای ارائۀ خدمات سیار هوانوردی
ایستگاه مخابراتی هوانوردی که وظیفۀ اصلی آن راهبری ارتباطات مربوط به عملیات و واپایش هواگردها در یک منطقۀ مشخص است
mime artist, mime 1
کسی که در نمایش ایمایی ایفای نقش می‌کند متـ . بازیگر نمایش ایمایی
mime 2, pantomime, dumb show
نوعی نمایش بدون کلام شامل قطعات نمایشی کوتاه هجوآمیز و عملیات آکروباتی و رقص که در روم باستان اجرا می‌شد متـ . نمایش ایمایی