واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 4299
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
ویژگی تابعی که انتگرال داشته باشد
حوزه موضوعی: ریاضی
قابلیت انتگرال داشتن
حوزه موضوعی: ریاضی
عمل محاسبۀ انتگرال معین یا نامعین
حوزه موضوعی: ریاضی
روشی در انتگرال‌گیری که در آن از فرمول مشتق حاصل‌ضرب دو تابع استفاده می‌شود
حوزه موضوعی: ریاضی
integrated project delivery, IPD
یکی از روش‌های انجام پروژه که در آن کارفرما و طراح و پیمانکار اجرایی و دیگر عوامل اصلی، براساس موافقت‌نامه‌ای، به‌صورت مشترک، پروژه را به انجام می‌رسانند تا نتایج پروژه بهینه و بهره‌وری در همۀ مراحل طراحی و اجرا بیشینه شود
حوزه موضوعی: مدیریت-مدیریت پروژه
freezing 1
مرحلۀ گذار ماده از حالت مایع به حالت جامد
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
solidification
تغییر حالت ماده از مایع به جامد
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار، مهندسی مواد و متالورژی
directional solidification
انجمادی که در آن رشد دانه‏ای به‌صورت واپایش‏شده و از یک سمت به سمت دیگر جهت یافته باشد
حوزه موضوعی: مهندسی مواد و متالورژی
cellular solidification
انجمادی که در آن اتم‌های مایع بر سطوح جامد در سه بعد رشد کنند
حوزه موضوعی: مهندسی مواد و متالورژی
dendritic solidification
انجماد میکروسکوپی فلزات و آلیاژها که در آن دانه‏ها به‌صورت شاخه‏ای رشد کنند
حوزه موضوعی: مهندسی مواد و متالورژی
platelet solidification
رشد میکروسکوپی اتم‌های مایع روی سطح جامد به‌طوری‌که میزان ناهمواری‌های آنها به‌ندرت از یک اتم تجاوز کند
حوزه موضوعی: مهندسی بسپار، مهندسی مواد و متالورژی
homogeneous freezing
انجماد آب بدون هستۀ انجماد
حوزه موضوعی: علوم جَوّ
انجمنی برای اجرای برنامۀ دوازده‌قدمی متشکل از افراد بالای هجده سال که حداقل یکی از والدین آنها الکلی بوده است اختـ . الکاسال ACOAs 2/ACA 2
حوزه موضوعی: اعتیاد
salvage association, SA 1
تشکیلاتی با نمایندگانی در سراسر جهان که به امور بازگردانی رسیدگی می‌کنند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
protection and indemnity club, P and I club, pandi club, protection and indemnity association
انجمنی متشکل از مالکان کشتی‌ها برای حمایت از آنان و جبران خساراتی که بیمه‌های دریایی عادی آنها را نمی‌پردازند
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
کانونی که از دوستداران موسیقی تشکیل می‏شود و تسهیلاتی برای اعضای خود فراهم می‏آورد
حوزه موضوعی: موسیقی
classification society
انجمنی که با وارسی‌های ادواری بر رعایت استانداردهای کشتی‌سازی و قوانین و مقررات خاص رده‌بندی، هم در هنگام ساخت و هم در دورۀ بهره‌برداری، نظارت دارد
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
گروه خودیار غیرانتفاعی متشکل از زنان الکلی که در حال بهبود هستند اختـ . ازبه WFS
حوزه موضوعی: اعتیاد
تشکیلاتی مخفی که مدعی گسترش همبستگی مردان آزادۀ جهان است
حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
سرده‌ای از اَنجیلیانِ درختی با برگ‌های خزان‌دار که فقط یک گونه دارد و در جنگل‌های شمال ایران به‌صورت پراکنده می‌روید
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
Hamamelidaceae
تیره‌ای از اَنجیلی‌سانانِ درختی یا درختچه‌ای با برگ‌های سادۀ متناوب و مادگی دو یا سه‌برچه‌ای با میوۀ پوشینه
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
راسته‌ای کوچک از دولپه‌ای‌های درختی و درختچه‌ای با حدود 100 گونه و سه تیره
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی- علوم گیاهی
declination 1
زاویۀ افقی میان راستای شمال مغناطیسی و شمال جغرافیایی در هر نقطه متـ . انحراف مغناطیسی 2
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک
نگاه کنید به: متغیر انحراف
حوزه موضوعی: آمار‏
perversion
رفتار، به‌ویژه رفتار جنسی ناهنجار یا نامقبول یا ممنوع در یک فرهنگ
حوزه موضوعی: روان‏شناسی
انحراف شناور از مسیر تعیین‌شده تحت تأثیر حرکت موج و جریان آب و وزش باد
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل دریایی
cross level deviation
اختلاف تراز عرضی نسبت به طراحی
حوزه موضوعی: حمل‌ونقل ریلی
sexual perversion, sex perversion
هرنوع رفتار جنسی که در یک جامعه یا فرهنگ نابهنجار تلقی شود
حوزه موضوعی: روان‏شناسی، علوم سلامت
انحرافی که از اندازه‌گیری پراکندگی داده‌های زاویه‌ای (دایره‌ای) به دست می‌آید
حوزه موضوعی: آمار‏
deflection of the vertical,deviation of the vertical
زاویۀ میان قائم و عمود بر بیضوی مرجع در هر نقطه از سطح زمین
حوزه موضوعی: ژئوفیزیک