واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 2157
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
شخصی که دچار پُرزیان‌نوشی می‌شود
حوزه موضوعی: اعتیاد
نوعی الگوی مصرف الکل که به صدمات جسمی یا روانی منجر می‌شود
حوزه موضوعی: اعتیاد
نوعی الگوی مصرف مواد اعتیادآور که به صدمات جسمی و روانی منجر می‌شود
حوزه موضوعی: اعتیاد
harmonic 1, partial
در صوت‌شناسی، هریک از بسامدها از مجموعه‌ای که هریک مضرب صحیحی از یک بسامد واحد به نام صوت اصلی است
حوزه موضوعی: موسیقی
harmonic 2, flageolet
هر یک از نغمه‌هایی که با به صدا ‌درآوردن هماهنگ دوم یا بالاتر از یک سامانة ارتعاشی تولید می‌شوند
حوزه موضوعی: موسیقی
harmonic balance wheel
crankshaft pulley
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
harmonic balancer
crankshaft balancer
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
harmonic damper
crankshaft balancer
حوزه موضوعی: قطعات و اجزای خودرو
harmonic fold
چینی که شکل آن در سراسر لایه‏های تشکیل‏دهنده ثابت است
حوزه موضوعی: زمین‏شناسی
harmonic oscillator
هر سامانۀ فیزیکی که حرکت هماهنگ ساده داشته باشد
حوزه موضوعی: فیزیک‏
harmonic, harmonique (fr.)
دارای هماهنگی
حوزه موضوعی: عمومی
harmonica (it.)
glass harmonica
حوزه موضوعی: موسیقی
1. سازهای بادی 2. گروهی از نوازندگان یا سازگانی متشکل از سازهای بادی متـ . ارکستر هارمونی
حوزه موضوعی: موسیقی
harmonie (fr.)
harmony
حوزه موضوعی: عمومی
harmonique (fr.)
harmonic
حوزه موضوعی: عمومی
harmony, harmonie (fr.)
سازگاری اجزا با یکدیگر
حوزه موضوعی: عمومی
کلافی از سیم که از میان سازة هواگرد عبور داده شده و اجزای برقی را به یکدیگر و به درگاه نیروی موتور متصل می‌کند
حوزه موضوعی: علوم نظامی
harness 1
بند برزنتی چهاررشته‏ای که معمولاً سربازان پیاده‏نظام از روی دوش به فانوسقه می‏بندند
حوزه موضوعی: علوم نظامی
سامانه‏ای که ارتباط داخلی یا خارجی میان خدمۀ تانک و بی‏سیم را برقرار می‏کند اختـ . ساد
حوزه موضوعی: علوم نظامی
سازی از دستۀ چنگ‏ها
حوزه موضوعی: موسیقی
دسته‏ای از زه‏صداهای مرکب مطلق که شکل ظاهری آنها تلفیقی از بربط‏ها و چنگ‏هاست
حوزه موضوعی: موسیقی
دسته‏ای از زه‏صداهای مرکب مطلق که زه‏های آنها عمود بر صفحۀ ساز کشیده می‏شود
حوزه موضوعی: موسیقی
نگاه کنید به: نمودار لایه‌نگاشتی
حوزه موضوعی: باستان‌شناسی
وسیلۀ خاک‏ورزی ثانویه برای به هم زدن خاک در عمق کم و از بین بردن علف‌های هرز و مخلوط کردن مواد مختلف با خاک
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
مخلوط آسفالتی که به‌دلیل ثبات زیاد، امکان پخش شدن و کوبیده شدن اندکی دارد
حوزه موضوعی: حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای
Hartree method
نگاه کنید به: روش میدان خودسازگار
حوزه موضوعی: فیزیک‏
harvest cutting
mature cutting
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏
نسبت عملکرد اقتصادی به عملکرد زیست‌شناختی
حوزه موضوعی: کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
ماه بدری که در شب‌های نزدیک به اعتدال پاییزی در طی چند شب پیاپی نزدیک به زمان غروب خورشید مشاهده می‏شود
حوزه موضوعی: نجوم‌
harvesting
logging 1
حوزه موضوعی: مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل‏